24 września 2020 – Relacja ze spotkania z Prof. Andrzejem Romanowskim: „Antykomunizm, czyli upadek Polski”

W czwartek 24 września b.r. w lokalu „Kuźnicy” odbyło się spotkanie z Prof. Andrzejem Romanowskim, literaturoznawcą, profesorem na Wydziale Polonistyki UJ, redaktorem naczelnym „Polskiego Słownika Biograficznego”, publicystą, laureatem Kowadła Kuźnicy.

(Fot. A. Głuc)

Wystąpienie Gościa i późniejsza dyskusja związane były z problematyką zawartą w ostatniej książce A. Romanowskiego: „Antykomunizm, czyli upadek Polski” (Universitas, Kraków 2019).

Po wystąpieniu Profesora, w którym opisywał swoją społeczno-polityczną i w tym kontekście także intelektualną drogę życiową miała miejsca dyskusja, w której głos zabrali: prowadzący spotkanie prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski, Adam Jaśkow, wiceprezes Stowarzyszenia Filip Ratkowski, prezes-senior Andrzej Kurz, prof. Bronisław Treger, Zofia Bunsch-Makarewicz i Andrzej Franiek.

W związku z pandemią COVID-19 spotkanie odbyło się z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Po raz pierwszy w historii „Kuźnicy” spotkanie odbywało się w formie hybrydowej, tzn. istniała możliwość fizycznego uczestnictwa w lokalu „Kuźnicy” (z limitem miejsc) oraz uczestnictwa zdalnego za pośrednictwem platformy Zoom. Będzie to stała praktyka, która będzie odnosić się również do kolejnych spotkań publicznych „Kuźnicy”.

W osobnej zakładce można zobaczyć nagranie całego spotkania na platformie Zoom:

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wieczoru:

(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)