26 października 2023, godz. 17:00 – Wieczór wspomnień poświęcony pamięci Prof. Mariana Stępnia w „Kuźnicy”

W czwartek 26 października b.r. o godz. 17:00 w lokalu Stowarzyszenia „Kuźnica” przy Al. Słowackiego 44 odbędzie się

WIECZÓR WSPOMNIEŃ

POŚWIĘCONY PAMIĘCI PROF. MARIANA STĘPNIA,

współorganizowany przez „Kuźnicę” i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

(Fot. A. Głuc)

Plan wieczoru:

– Głos gospodarza i współorganizatora: dr Paweł Sękowski, prezes Stowarzyszenia „Kuźnica”, redaktor naczelny „Zdania”,

– Głos Przedstawiciela Kolegium Dziekańskiego Wydziału Polonistyki UJ;

– Głos Doroty Champeau – córki Prof. Mariana Stępnia;

– Prezentacja zdjęć oraz nagrań audiowizualnych z udziałem Prof. Mariana Stępnia;

– Wspomnienia i głosy przyjaciół, współpracowników i uczniów Prof. Mariana Stępnia;

– lampka wina.

.

.

Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.