26 stycznia 2023 – Relacja ze spotkania z Dr. Maciejem Grodzickim (UJ): „Polska gospodarka w dobie „permakryzysu” kapitalizmu”

W czwartek 26 stycznia b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie, a także w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom, odbyło się spotkanie z Dr. Maciejem Grodzickim, ekonomistą, adiunktem w Katedrze Ekonomii Matematycznej w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponadto członkiem zarządu Polskiej Sieci Ekonomii oraz członkiem Prezydium Inicjatywy Pracowniczej przy UJ (związku zawodowego).

Tematem spotkania była: Polska gospodarka w dobie „permakryzysu” kapitalizmu.

Dr Maciej Grodzicki we wprowadzającym wystąpieniu zdefiniował pojęcie „permakryzysu”, wyjaśnił pojęcie „granic wzrostu” i omówił skutki istnienia tych granic oraz przedstawił sytuację Polski jako kraju pół-peryferyjnego (w tym wady i zalety takiego położenia). W ostatniej części wystąpienia Gość skupił się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakich polityk potrzebujemy, także w kontekście dynamiki wyborczej i poszukiwania przestrzeni politycznej dla lewicy. W odpowiedzi na to pytanie Dr Grodzicki opowiedział się za polityką dewzrostu.

Następnie miała miejsce dyskusja, w której pierwszych kilka pytań zadał moderujący spotkanie prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski, a następnie swoimi spostrzeżeniami dzielili się i pytania zadawali Kuźniczanki i Kuźniczanie: Filip Ratkowski, Adam Jaśkow, wiceprezeska „Kuźnicy” Halina Krywak, Zofia Bunsch-Makarewicz, Daniela Tratkiewicz, Roman Jedynak i Franciszek Vetulani.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania pod poniższym linkiem:

Zapraszamy także do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)