27 listopada 2018 – Relacja z dyskusji „Co dalej z lewicą?” – Prof. Magdalena Mikołajczyk, Adam Jaśkow, Leszek Kraszyna

We wtorek 27 listopada b.r. w lokalu Stowarzyszenia „Kuźnica” przy ul. Miodowej 41 odbyła się dyskusja pod tytułem „Co dalej z lewicą?”, zorganizowana przez „Kuźnicę” oraz Centrum im. Daszyńskiego w Krakowie.

W dyskusji udział wzięli :
– Leszek Kraszyna, były członek Rady Krajowej Partii Razem, współautor deklaracji – „Postawić na Przyszłość”:
http://krytykapolityczna.pl/kraj/lewica-przyszlosc-koalicja-wybory-samorzadowe/  , z wykształcenia ekonomista;

– dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP w Krakowie – politolożka, zastępczyni dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;

– Adam Jaśkow, koordynator Centrum im. Daszyńskiego w Krakowie, członek „Kuźnicy”, były członek SdRP, SLD i Partii Razem.

(Fot. A. Głuc)

 

Spotkanie zagaił prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski, po czym prowadzenie dyskusji przejął Adam Jaśkow.

W nawiązaniu do ostatniego ocieplenia w stosunkach SLD z Partią „Razem”, Leszek Kraszyna zwrócił uwagę na fakt, że stało się to możliwe dzięki takiemu a nie innemu wynikowi ostatnich wyników samorządowych. Swoje odejście z „Razem” w połowie 2018 r. uzasadnił tym, iż w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że bez integracji partii lewicowych, w tym z SLD, „Razem” nie będzie w stanie w kolejnych wyborach nawet powtórzyć wyniku z wyborów parlamentarnych z 2015 roku. Dzisiaj władze „Razem” zmieniły punkt widzenia i otworzyły się na rozmowy z SLD, ale po tegorocznych wyborach samorządowych sytuacja również się zmieniła. Wydaje się – zdaniem Leszka Kraszyny – iż ruch Roberta Biedronia ocenia aktualnie SLD i „Razem” jako partie nieatrakcyjne dla szerszego kręgu wyborców, w związku z czym jest mniej niż wcześniej zainteresowany współpracą na lewicy.

Prof. Magdalena Mikołajczyk w swoich rozważaniach skupiła się bardziej na sprawach programowych, formułując w kilkunastu punktach węzłowe problemy i postulaty, którymi powinna się zająć lewica w Polsce. Prof. Mikołajczyk wskazywała na konieczność podjęcia pracy nad skonstruowaniem narracji, która łączyłaby organizacje lewicowe w Polsce oraz skutecznie dopomagała lewicy w odzyskiwaniu skradzionych przez inne ruchy i nurty ideowe właściwych lewicy treści i postulatów. Szeroko pojęta aktywność na rzecz podjęcia i zacieśnienia współpracy i wyciszenia sporów na lewicy stanowiła jedną z głównych wskazówek M. Mikołajczyk, która również w tym kontekście z nadzieją odniosła się do osoby Roberta Biedronia. Także dlatego, iż ma on potencjał do wyciągnięcia z domów tych, którzy w nich siedzą.

 

Adam Jaśkow zwrócił uwagę na fakt, że lewica nieświadomie / podświadomie / czasem świadomie posługuje się językiem neoliberalizmu, gdy tymczasem nawet PiS nawiązuje do tradycji polskiej lewicy, a media katolicko-narodowe określają liberalnych przeciwników politycznych mianem lewicowych. Z dystansem A. Jaśkow odniósł się do inicjatywy Roberta Biedronia. Zgodził się za to z tezą Prof. Mikołajczyk, iż należy skupić się na programie lewicy, gdyż partia lewicy, która nie wie po co istnieje, jest po prostu zbędna.

 

W późniejszej dalszej dyskusji głos zabierali zgromadzeni na sali członkowie i sympatycy „Kuźnicy”: wiceprezes Halina Krywak, Sławomir Brodziński, Jan Güntner, Marcin Zych, Prof. Lech Michał Rościszewski, Prof. Marian Stępień, prezes Paweł Sękowski, Zuzanna Grapowska, Jacek Łuczkiewicz, Wojciech Chwaja i Stanisław Kozak.

 

W podsumowaniu dyskusji prowadzący spotkanie Adam Jaśkow stwierdził, że lewica musi przestać spierać się o przeszłość, a jej liderzy muszą odłożyć na bok osobiste animozje. Lewica w Polsce powinna skupić się na przyszłości. W przeciwnym wypadku nie uda się jej wyjść z kryzysu.

 

.