28 lutego 2019 – Relacja ze spotkania z Prof. Markiem Belką, byłym premierem i prezesem NBP

W czwartek 28 lutego b.r. w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie odbyło się spotkanie z Prof. Markiem Belką, Prezesem Rady Ministrów w latach 2004-2005 i Prezesem Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016. Spotkanie w formie rozmowy moderowanej przez prezesa „Kuźnicy” dr Pawła Sękowskiego było zatytułowane:

Polska w Europie – przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

 

(Fot. A. Głuc)

W spotkaniu wziął udział także redaktor naczelny Wydawnictwa Studio Emka, Jacek Marciniak, a w trakcie wieczoru można było nabyć w cenie promocyjnej wydaną przez to wydawnictwo w 2016 r. książkę „Marek Belka. Selfie”.

Pośród licznie zgromadzonych słuchaczy, sympatyków i członków „Kuźnicy” oraz sporego grona osób, dla których była to pierwsza wizyta w „Kuźnicy”, znajdował się m.in. Prof. Jerzy Hausner, były prezes „Kuźnicy” i były wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej.

Prof. Marek Belka wygłosił wykład na temat korzyści dla Polski wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, szerzej odniósł się również do kwestii postulatu wprowadzenia waluty euro w Polsce. Korzyści wynikające z członkostwa w UE Prof. Belka podzielił na trzy główne kategorie:

  • wymuszenie reform wynikających z konieczności dostosowania Polski do unijnego prawodawstwa – acquis communautaire;
  • dostęp do europejskiego rynku;
  • dostęp do unijnych funduszy strukturalnych.

W odniesieniu do wprowadzenia waluty euro, Prof. Belka stwierdził, że jest to korzystne w krajach o mocnych gospodarkach, a takim krajem jest Polska. Premier Belka opowiedział się za wejściem Polski do strefy euro, ale po uprzednim wynegocjowaniu wewnątrz UE możliwości odstąpienia od konieczności przystąpienia Polski do dwuletniego mechanizmu kursowego ERM2. Wynegocjowanie takiego rozwiązania – odstąpienia od ERM2 w przypadku Polski – jest zdaniem Prof. Belki jak najbardziej możliwe, ale wymaga dobrych relacji Polski z partnerami wewnątrz Unii Europejskiej. Dlatego też Polska nie powinna w żadnym wypadku komunikować się z innymi państwami członkowskimi za pośrednictwem mediów, ale winna zwracać się bezpośrednio: najpierw do przywódców czołowych państw UE (dla zbadania i uzyskania ich poparcia dla polskich postulatów), a następnie oficjalnie do organów Unii Europejskiej.

Dyskusję po wykładzie zagaił prezes „Kuźnicy” P. Sękowski, zadając pytanie o stawkę nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przyczyny aktywnego włączenia się w inicjatywę Koalicji Europejskiej przez premiera M. Belkę.

Odpowiadając na to pytanie, Marek Belka podkreślił konieczność walki o pozycję Polski w UE, sprzeciw wobec wytworzonego w kraju pod rządami PiS modelu „kapitalizmu kolesiowskiego”, zaś same zbliżające się wybory określił mianem plebiscytu za lub przeciw Prawu i Sprawiedliwości. Dla zwiększenia szans na pokonanie PiS w wyborach i dla stworzenia wspomnianej sytuacji plebiscytowej – która już raz miała miejsce: w drugiej turze wyborów samorządowych w 2018 r., przynosząc zwycięstwo przeciwnikom PiS – niezbędna była inicjatywa Koalicji Europejskiej. Sam premier Belka startuje w wyborach do PE z pierwszego miejsca na liście Koalicji w okręgu łódzkim.

Dalej w dyskusji:

Jan Güntner  pytał o ocenę i skutki Brexitu – M. Belka krytycznie ocenił Brexit, ale zalecał zachowanie spokoju i dystansu przy ocenie jego wpływu na przyszłość Unii Europejskiej;

Adam Jaśkow pytał o brak europejskiej myśli postępowej w Platformie Obywatelskiej i o to, kto będzie reprezentantem idei lewicowych w Koalicji Europejskiej – M. Belka wyraził nadzieję, że Koalicję Europejską zapłodnią myślą proeuropejską Włodzimierz Cimoszewicz i sam Marek Belka!;

wiceprezes „Kuźnicy” Filip Ratkowski pytał o dawne zapowiedzi Donalda Tuska w odniesieniu do wejścia Polski do strefy euro – Prof. M. Belka, a także Prof. Jerzy Hausner, który włączył się w dyskusję przy tym pytaniu, zgodnie przyznali, że to były wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski był zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzenia waluty euro w Polsce i on doprowadził do ostatecznego zaniechania wszelkich starań w tym kierunku za rządów PO-PSL, jak również do upadku koncepcji wejścia Polski do europejskiej unii bankowej; tymczasem, zdaniem M. Belki, wejście Polski do unii bankowej i wynikający z tego nadzór europejski bardzo przydałyby się uwiarygodnieniu Polski i polskiej Komisji Nadzoru Finansowego; jednocześnie M. Belka pozytywnie ocenił prowadzoną przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego politykę makroekonomiczną (w tym zakresie nie podzielił opinii Gościa „Kuźnicy” prof. J. Hausner);

Michał Majkowski zapytał, w jaki sposób można na nowo spopularyzować pośród ludzi młodych – tak jak on sam, urodzonych już w III RP – idee lewicowe, socjaldemokratyczne, a także idee proeuropejskie – M. Belka w odpowiedzi zwrócił przede wszystkim uwagę na konieczność mówienia o Europie jako wspólnocie, a nie tylko w kategoriach możliwości osiągnięcia sukcesu indywidualnego; w odniesieniu do kryzysu lewicy, Prof. Belka stwierdził, że większość postulatów klasycznej socjaldemokracji została już wcielona w życie, a ponadto w pewnym sensie zagarnięta przez wszystkie środowiska polityczne, włączając prawicę; jako ewentualne remedium – choć bez gwarancji sukcesu – Marek Belka wskazał działania w stylu niegdysiejszych pogadanek telewizyjnych Jacka Kuronia, szukanie kontaktu bezpośredniego i tłumaczenie rzeczywistości społeczno-politycznej i istniejących dylematów społeczeństwu, w tym młodym.

 

Spotkanie, które rozpoczęło się o godzinie 17:00, trwało dwie godziny.

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

 

 

.