28 marca 2019 – Uroczystość wręczenia Kowadła Kuźnicy prof. Lechowi Michałowi Rościszewskiemu

                             

Stowarzyszenie „Kuźnica” i JCC – Jewish Community Centre w Krakowie

zapraszają na uroczystość wręczenia
Honorowej Nagrody Kowadła „Kuźnicy”

Prof. Lechowi Michałowi Rościszewskiemu,

(Fot. M. Starowieyska / sprawiedliwi.org.pl)

 

która odbędzie się w czwartek 28 marca 2019 r. o godz. 18.00 w JCC – Jewish Community Centre w Krakowie, ul. Miodowa 24.

Laudację wygłosi Jan Güntner.

Uroczystość uświetni Chór JCC Kraków.

Wstęp wolny dla wszystkich.

 

Prezes „Kuźnicy”

Paweł Sękowski

 

Prof. Lech Michał Rościszewski (ur. 1925) – żołnierz Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej, Kedywu AK, Batalionu Skała AK; Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata; po wojnie profesor architektury i urbanistyki, wybitny praktyk w tej profesji; czołowy przedstawiciel reformatorskiego skrzydła PZPR na Śląsku, członek Kuźnicy.

 

Organizator: Stowarzyszenie „Kuźnica”

Współorganizator i Gospodarz wydarzenia:
JCC – Jewish Community Centre w Krakowie

Wsparcie finansowe wydarzenia: Fundacja im. Róży Luksemburg