28 stycznia 2020 – Relacja ze spotkania z Andrzejem Rozenkiem, Posłem na Sejm RP (SLD, Nowa Lewica) oraz Markiem Trzybińskim (ZBFSOP): „Służby mundurowe w Polsce Ludowej i III RP. Wokół tzw. dezubekizacji”

We wtorek 28 stycznia b.r. „Kuźnica” zorganizowała spotkanie pt.: „Służby mundurowe w Polsce Ludowej i III RP. Wokół tzw. dezubekizacji”. Udział w spotkaniu wzięli: Andrzej Rozenek, Poseł na Sejm RP (SLD, Nowa Lewica) oraz Marek Trzybiński, członek Zarządu Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.

Spotkanie, które zgromadziło licznych członków i sympatyków „Kuźnicy” oraz przedstawicieli środowiska byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, prowadził wiceprezes „Kuźnicy” Filip Ratkowski.

Długa i ożywiona dyskusja dotyczyła zagadnienia tzw. dezubekizacji, szczególnie w aspekcie prawnym, a także szerzej kondycji polskich służb mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem służb specjalnych oraz polskiej polityki obronności.

Szczególnym walorem spotkania była ogromna wiedza merytoryczna Andrzeja Rozenka, zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej, od lat aktywnego na polu walki z naruszeniami prawa związanymi z realizacją tzw. dezubekizacji.

Z kolei Marek Trzybiński zaprezentował punkt widzenia bezpośrednio pokrzywdzonych przez tzw. dezubekizację, którzy zrzeszają się, by walczyć o przestrzeganie swoich konstytucyjnie zagwarantowanych praw.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)