3 czerwca 2022 – Spotkanie Filii „Kuźnicy” w Nowym Sączu: Pierwsze spotkanie pod kierownictwem nowego przewodniczącego – Rafała Skąpskiego; Antoni Rączka honorowym przewodniczącym Filii

W piątek 3 czerwca b.r. w budynku ZNP przy ul. Narutowicza 2 odbyło się pierwsze po pandemicznej dłuższej przerwie spotkanie Filii „Kuźnicy” w Nowym Sączu.

Podczas spotkania doszło do oficjalnego przekazania przewodnictwa Filii Rafałowi Skąpskiemu, wiceprezesowi Stowarzyszenia „Kuźnica”, prezesowi Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, byłemu wiceministrowi kultury.

Dotychczasowy wieloletni przewodniczący Filii w Nowym Sączu i jej twórca – Antoni Rączka został przez aklamację wszystkich zebranych ogłoszony honorowym przewodniczącym Filii.

W spotkaniu, które zgromadziło około 20 osób wziął udział prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” Paweł Sękowski, który przedstawił bieżącą działalność „Kuźnicy” w Krakowie oraz jej filii w Tarnowie, Zamościu, Warszawie i Sosnowcu.

(Fot. Filia „Kuźnicy” w Nowym Sączu)