3 grudnia 2020 – Nagranie dyskusji: „Protest Kobiet – czym jest i co z niego wyniknie” z udziałem E. Bińczyckiej i M. Dropek; prowadzenie: P. Sękowski