3 października 2023 – Relacja ze spotkania przed wyborami w „Kuźnicy”: Daria Gosek-Popiołek i Jerzy Fedorowicz

We wtorek 3 października b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyła się dyskusja przed wyborami parlamentarnymi 2023, w której udział wzięli:

– Daria Gosek-Popiołek (Razem) – posłanka na Sejm RP od 2019 r., kandydatka do Sejmu, nr 2 na liście Lewicy,

– Jerzy Fedorowicz (Platforma Obywatelska) – senator RP od 2015 r., kandydat do Senatu z ramienia paktu senackiego opozycji demokratycznej.

Dyskusję moderował prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski.

Spotkanie było transmitowane na żywo przez VideoKOD. Link do nagrania całego spotkania, które zamieszczone jest na profilu Facebook VideoKOD, znajduje się tutaj:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=283217094560118 .

Prowadzący dyskusję Paweł Sękowski zapytał Kandydatkę i Kandydata do reelekcji do Sejmu i Senatu m.in. o ich najważniejsze cele i priorytety na nową kadencję oraz o recepty na rozwiązanie problemów polskiej kultury (w aspekcie finansowym i strukturalnym).

Daria Gosek-Popiołek wymieniła cztery obszary swojego zaangażowania: prawa kobiet, ochronę środowiska, kulturę oraz zabezpieczenie społeczne. W odniesieniu do bolączek polskiej kultury, zwróciła uwagę na jej niedofinansowanie, konieczność reformy systemu grantów, wprowadzenia ubezpieczeń dla artystów oraz procedur antymobbingowych, tak, aby zmieniały się na lepsze standardy relacji w świecie kultury. Jako problem świata kultury posłanka Gosek-Popiołek wymieniła także niskie uzwiązkowienie artystek i artystów.

Jerzy Fedorowicz jako swoje priorytety na nową kadencję wymienił ochronę wolności, wolne media, edukację oraz psychiatrię (w tym psychiatrię dziecięcą). W odpowiedzi na pytanie o problemy polskiej kultury, senator Fedorowicz podkreślił konieczność organizowania konkursów na stanowiska dyrektorskie (z transparentnymi zasadami) oraz zmiany systemu finansowania na taki, w którym państwo aktywnie włącza się w finansowanie kultury wtedy, gdy nie stać na to biznesu. Jerzy Fedorowicz opowiedział się także za popularyzacją nowoczesnego malarstwa i szerzej sztuki nowoczesnej, mniej zaś za dofinansowywaniem np. grup rekonstrukcyjnych.

W dalszej części dyskusji posłanka Daria Gosek-Popiołek, senator Jerzy Fedorowicz oraz prowadzący spotkanie Paweł Sękowski wspólnie zwracali uwagę na wagę gestu moralnego protestu, w postaci odmowy udziału w referendum, które przez obóz rządzący zostało połączone z wyborami parlamentarnymi 15 października b.r.

Głos z sali zabrały ponadto:

 • Gabriela Galus, która pytała o sposoby na poradzenie sobie ze zjawiskami nadużyć w świecie artystycznym;
 • Zofia Bunsch-Makarewicz, która przywołała opinię prof. Jerzego Hausnera o potrzebie szerszego wprowadzenia mechanizmów rynkowych do świata kultury i sztuki i poprosiła o odniesienie się do tej opinii.

W odpowiedzi na pierwsze pytanie posłanka Gosek-Popiołek zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia jasnych procedur, na etykę zawodową i indywidualną, konieczność wykazywania się odwagą w walce z nadużyciami oraz wyraziła nadzieję na rychłą (już dokonującą się) zmianę mentalną. Senator Fedorowicz zgodził się, że należy zwalczać wszelkie nadużycia, jednocześnie zwracając uwagę na delikatność i specyfikę materii artystycznej i relacji w obrębie świata kultury i sztuki (na przykładzie teatru).

Odpowiadając na drugie pytanie z sali, Daria Gosek-Popiołek opowiedziała się za aktywną polityką kulturalną państwa i przeciwko filantropijnemu modelowi finansowania kultury. Jerzy Fedorowicz podkreślił konieczność zwiększenia nakładów na kulturę z budżetu państwa, jednocześnie akcentując konieczność uwzględniania czynnika rynkowego i włączania w świat polskiej kultury i sztuki finansowania przez świat biznesu, które odciążyłoby państwo w tym zakresie.

W drugiej części spotkania miała miejsce prezentacja wszystkich obecnych kandydatek i kandydatów z listy wyborczej nr 3 – KW Nowa Lewica w wyborach do Sejmu w okręgu nr 20 (Kraków i powiaty krakowski, miechowski, olkuski). Zaprezentowali się – w formie dwuminutowych wystąpień, zgodnie z kolejnością na liście wyborczej:

 • nr 3: Jan Orkisz (Unia Pracy),
 • nr 4: Magdalena Kubańska (Nowa Lewica – frakcja SLD),
 • nr 6: Grzegorz Garboliński (Nowa Lewica – frakcja Wiosna),
 • nr 8: Joanna Hańderek (Nowa Lewica – frakcja Wiosna),
 • nr 10: Magdalena Dropek (Nowa Lewica – frakcja Wiosna),
 • nr 16: Daniel Tuchowski (Nowa Lewica – frakcja Wiosna),
 • nr 18: Witold Woźniak (bezpartyjny, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego),
 • nr 19: Marcin Galent (Razem, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego),
 • nr 28: Małgorzata Potocka (Nowa Lewica – frakcja SLD).

Wliczając posłankę Darię Gosek-Popiołek (Razem, nr 2 na liście KW Nowa Lewica), w spotkaniu w „Kuźnicy” udział wzięło 10 kandydatek i kandydatów do Sejmu listy KW Nowa Lewica w okręgu nr 13, spośród ogółem 28 kandydujących osób.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia (wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Stowarzyszenia „Kuźnica”):