30 czerwca 2020 – Pierwsze posiedzenie nowego składu redakcji „Zdania”

We wtorek 30 czerwca w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie nowego zespołu redakcyjnego czasopisma „Zdanie”. Część członków nowego kolegium uczestniczyła w zebraniu zdalnie, za pomocą platformy Zoom.

(Fot. B. Leszczyńska)

Po 20 latach kierowania pismem decyzję o przekazaniu funkcji redaktora naczelnego „Zdania” podjął Red. Edward Chudziński, który zarazem stanął na czele nowo utworzonego ciała doradczego – Rady Redakcyjnej.

Nowy skład zespołu redakcyjnego jest następujący:

Paweł Sękowski (redaktor naczelny), Marian Szulc (sekretarz redakcji), Łukasz Danel, Patrycja Dołowy, Marcin Galent, Joanna Hańderek, Adam Jaśkow, Lech Nijakowski, Jan Ordyński, Filip Ratkowski, Monika Szymańska.

A w nadchodzącym numerze jesiennym (3-4/2020) obok stałych autorów znajdą się nowe nazwiska i pierwsza w historii pisma rozmowa … Troje na Jedną!