30 października 2019 – Relacja ze spotkania z Dr Audrey Kichelewski pt. „Żydzi w Polsce po 1945 roku”

W środę 30 października b.r. w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie odbyło się spotkanie z Dr Audrey Kichelewski, badaczką historii Zagłady i historii Żydów polskich w XX wieku, pracownicą naukową Uniwersytetu w Strasbourgu.

(Fot. A. Głuc)

Spotkanie moderowane przez prezesa „Kuźnicy” (zarazem adiunkta w Instytucie Historii UJ) dr. Pawła Sękowskiego było współorganizowane przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Francuski w Polsce – Oddział w Krakowie oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Oddział w Krakowie.

Przed wystąpieniem Gościa w imieniu krakowskiego TSKŻ głos zabrał Bolesław Jagodski.

W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Jakubowicz, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, który sam jest ocalonym z Zagłady (w latach okupacji był dzieckiem).

W swoim wystąpieniu w języku polskim, zatytułowanym „Żydzi w Polsce po 1945 roku” Audrey Kichelewski przedstawiła zarys historii Żydów od początku Polski Ludowej aż do sławetnej nowelizacji ustawy o IPN z 2018 r., a zarazem zarys problematyki książki „Les survivants: les Juifs de Pologne depuis la Shoah” (Paris, Belin, 2018). Ta praca, do której przedmowę napisał Jan Tomasz Gross, ukaże się w tłumaczeniu na język polski nakładem Wydawnictwa Żydowskiego Instytutu Historycznego w 2020 r.

W późniejszej dyskusji poruszane były m.in. następujące zagadnienia: perspektywy życia Żydów w Polsce (a nie jedynie „stosunków polsko-żydowskich) oraz problemu, jaką ojczyzną dla polskich Żydów była Polska Ludowa – były to dwa pierwsze pytania w dyskusji, zadane przez Pawła Sękowskiego; allosemityzm (za Arturem Sandauerem) jako termin opisujący rzeczywistość w innym porządku niż opozycja antysemityzm – filosemityzm – mówił o tym prof. Marian Stępień; dobre relacje polskich elit z żydowską plutokracją, z drugiej strony fakt, że ogromną większość przedwojennej społeczności żydowskiej w Polsce stanowiła biedota, z której duża część nie posługiwała się nawet językiem polskim, a także wkład Żydów w polską kulturę i naukę po drugiej wojnie światowej – o tym opowiadał wiceprezes „Kuźnicy” Filip Ratkowski; instrumentalizacja polityczna zagadnień antysemityzmu i filosemityzmu oraz znaczenie edukacji w tym kontekście – był to głos Danieli Tratkiewicz; fenomen Żydów nie tylko nie eksponujących, ale wręcz skrywających swoje pochodzenia po drugiej wojnie światowej – mówił o tym Marian Dziwisz; obecność polskich Żydów w Paryżu – o tym Audrey Kichelewski opowiadał Jan Güntner; dzisiejszy wzrost antysemityzmu w kontekście znikających świadków historii i wiarygodnych świadectw – to głos Michała Gumułki, studenta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ; przykłady współczesnej kooperacji polsko-izraelskiej i znaczenie znajomości języków jidysz i hebrajskiego dla rozwoju badań nad historią Żydów w Polsce i poszerzenia perspektywy badawczej – mówiła o tym dr Alicja Jarkowska-Natkaniec z Instytutu Historii UJ; zjawisko tzw. potocznego filosemityzmu – ten temat poruszył dr Marcin Galent.

Głos zabrał również Tadeusz Jakubowicz, który podkreślił, iż osobiście nigdy niczego złego w Polsce powojennej nie doświadczył, co pozostawałoby w związku z faktem jego żydostwa. Wyraził ponadto ubolewanie z powodu aprobaty obecnych władz Polski dla reaktywacji organizacji faszystowskich w naszym kraju.

Audrey Kichelewski odnosiła się do poszczególnych wyżej wymienionych zagadnień, a na końcu podziękowała za możliwość wzięcia udziału w tym bardzo udanym spotkaniu, które było dla niej pierwszym tego typu wydarzeniem w języku polskim i pierwszym w Polsce.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

 

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)