4 czerwca 2019, godz. 17:00 – Kowadło Kuźnicy dla Prof. Grzegorza Kołodki

Stowarzyszenie „Kuźnica”

 

zaprasza na uroczystość wręczenia

 

Honorowej Nagrody Kowadła

 

Prof. Grzegorzowi Kołodce,

 

która odbędzie się 4 czerwca (wtorek) 2019 r., o godz. 17.00

w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44, w Krakowie.

(Źródło: www.kozminski.edu.pl)

Laudację wygłosi prof. Bronisław Łagowski.

 

Prezes Stowarzyszenia „Kuźnica”

dr Paweł Sękowski