4 kwietnia 2018 – Relacja ze spotkania z Barbarą Nowacką

W środę 4 kwietnia b.r. o godzinie 17:00 w lokalu „Kuźnicy” przy ul. Miodowej odbyło się spotkanie z Barbarą Nowacką, liderką Inicjatywy Polska i wiceprezeską zarządu Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Było to spotkanie inaugurujące cykl spotkań „Kuźnicy” z liderami różnych organizacji, partii i środowisk lewicowych w Polsce.

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

Pierwsze trzy pytania, dotyczące przyczyn kryzysu lewicy w Polsce oraz perspektyw współpracy różnych środowisk lewicowych,także w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, zadał prowadzący spotkanie prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski.
Następnie pytania zadawali oraz swoimi uwagami dzielili się zgromadzeni na sali uczestnicy spotkania: przede wszystkim członkowie i sympatycy „Kuźnicy”, a także członkowie krakowskich organizacji SLD, Razem, dawnego Twojego Ruchu.

Odnosząc się do katastrofalnych w skutkach dla polskiej lewicy wyborów parlamentarnych w 2015 roku, Barbara Nowacka powiedziała:
„Mnie się ten wieczór wyborczy nadal śni po nocach. Ale ja nie uważam, żeby to była wina „Razem” i że w ogóle to była wina „Razem”. Ja bym chciała, żeby w Sejmie była zarówno Zjednoczona Lewica jak „Razem”.”

Podczas spotkania Barbara Nowacka powiedziała ponadto m.in., iż porozumienie środowisk lewicowych nie zawsze oznacza, że wszystko zawsze trzeba robić razem, ale z drugiej strony skonstatowała, iż „gdy się atakujemy bardzo ostro, ludzie tego nie rozumieją”. Liderka Inicjatywy Polska potwierdziła także kontynuację wspólnych prac programowych zapoczątkowanych na zorganizowanej przez nią konferencji w Teatrze Palladium w Warszawie w styczniu b.r.

Barbara Nowacka swoje zaangażowanie w budowanie stowarzyszenia Inicjatywa Polska wytłumaczyła m.in. tym, iż bardzo trudno jest ludziom dzisiaj wstąpić do partii, łatwiej do stowarzyszeń i ruchów nieformalnych i w ten sposób działać skutecznie na rzecz Polski, Polek i Polaków.

(Fot. A. Głuc)

Spotkanie w wypełnionej sali Stowarzyszenia „Kuźnica” zakończyło się przed godziną 19:30.

.