4 listopada 2020 – Relacja ze spotkania z Prof. Łukaszem T. Sroką: „Lewica a Izrael”

W środę 4 listopada b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyło się spotkanie z dr hab. Łukaszem Tomaszem Sroką, profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracownikiem naukowym Instytutu Historii UP, członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN. Temat spotkania brzmiał:

Lewica a Izrael.

(Fot. A. Głuc)

Po kilkudziesięciominutowym wykładzie Prof. Ł. T. Sroki – który został zamieszczony w całości w dziale “Podcasty” – odbyła się dyskusja, w której głos zabrali: prowadzący spotkanie prezes “Kuźnicy” dr Paweł Sękowski, prof. Jan Woleński, Mateusz Burzawa, Adam Manterys i Lucyna Leś.

W wystąpieniu Gościa i w późniejszej dyskusji pojawiły się wątki m.in. genezy i historii ruchu syjonistycznego i kolejnych fal imigracji do Erec Izrael oraz ogromnego wkładu żydowskiej lewicy syjonistycznej w te wydarzenia, postępującego rozdźwięku między Izraelem a nadziejami zachodnioeuropejskiej lewicy, konfliktu żydowsko-arabskiego / żydowsko-palestyńskiego w XX i XXI wieku, roli religii (judaizmu) we współczesnym Izraelu oraz oceny bieżącej sytuacji w tym kraju, z uwzględnieniem trwającej pandemii COVID-19 oraz w kontekście wieloletniej dominacji prawicowego premiera Benjamina Netanyahu na izraelskiej scenie politycznej.

W związku z pandemią COVID-19 spotkanie odbyło się z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego. Wykład odbywał się zasadniczo w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Zoom. Możliwość fizycznego uczestnictwa w spotkaniu w lokalu „Kuźnicy” została ograniczona do 10 osób (wliczając w tę liczbę organizatorów i Gościa).

W osobnej zakładce można zobaczyć nagranie całego spotkania na platformie Zoom:

https://www.kuznica.org.pl/4-listopada-2020-nagranie-spotkania-z-prof-lukaszem-t-sroka-lewica-a-izrael/

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wieczoru:

(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)