5 października 2023, godz. 15:00 – Debata „Jak odbudować polską Akademię?” – M. Bohun, M. Gdula, B. Kowalska; moderator: P. Sękowski

Stowarzyszenie „Kuźnica” i Okręg Małopolski Związku Nauczycielstwa Polskiego zapraszają na dyskusję na temat kondycji i dróg wyjścia z kryzysu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego:

„Jak odbudować polską Akademię?”,

która odbędzie się w czwartek 5 października b.r. o godzinie 15:00 w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie.

(Fot. Wiki Commons)

W dyskusji udział wezmą:

dr hab. Michał Bohun, prof. UJ (Instytut Filozofii UJ),

dr hab. Maciej Gdula (Wydział Socjologii UW),

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ (Instytut Socjologii UJ).

Moderator: dr Paweł Sękowski (Instytut Historii UJ, prezes „Kuźnicy”).

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Grycuk)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!