Nagroda kowadła dla prof. Jana Widackiego

Stowarzyszenie „Kuźnica” zaprasza na uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody Kowadła

Profesorowi Janowi Widackiemu, która odbędzie się 10 kwietnia 2017 r., o godz. 17.00, przy ul. Miodowej 41 Ip, w Krakowie.

Zapraszamy!

Andrzej Kurz

prezes „Kuźnicy”