6 listopada 2022 – Relacja z obchodów 104. rocznicy powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w 1918 r.

W niedzielę 6 listopada b.r. w samo południe miały miejsce obchody 104. rocznicy powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z socjalistą Ignacym Daszyńskim na czele i z siedzibą w Lublinie. Wydarzenie odbywało się pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa przy Al. Daszyńskiego.

Powołany 7 listopada 1918 r. rząd Ignacego Daszyńskiego, składający się socjalistów i radykalnych ludowców, był pierwszą strukturą, która ogłosiła się rządem ogólnopolskim i zdołała przejąć władzę (bez rozlewu krwi) na terytorium, nad którym sprawowała faktyczną jurysdykcję, z rąk Rady Regencyjnej. Rząd Daszyńskiego funkcjonował wprawdzie tylko do 12 listopada 1918 r., kiedy to premier Daszyński formalnie oddał władzę w ręce Józefa Piłsudskiego, który dwa dni wcześniej przybył do Warszawy, ale zadeklarowane przez ten gabinet reformy były bardzo śmiałe i były następnie podejmowane przez nowy warszawski rząd z innym socjalistą, Jędrzejem Moraczewskim na czele. Pośród tych reform należy wymienić m.in. 8-godzinny dzień pracy, zapowiedź reformy rolnej oraz powszechne prawo wyborcze dla wszystkich mężczyzn i kobiet.

Uroczystości przewodniczył Adam Jaśkow, krakowski koordynator Centrum im. Daszyńskiego, który także zabrał głos jako pierwszy mówca. Pod pomnikiem przemawiali obecni przedstawiciele różnych środowisk lewicowych Krakowa, na czele z posłanką Lewicy – Darią Gosek-Popiołek (KKP Lewica, Lewica Razem). Głos zabrał również prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski, który wskazał na konieczność zachowywania w pamięci faktu istnienia rządu Ignacego Daszyńskiego, a tym samym ogromnej roli lewicy socjalistycznej i radykalnego odłamu ruchu ludowego w procesie budowy polskiego niepodległego państwa od 1918 roku.

(Fot. A. Manterys)
(Fot. A. Manterys)
(Fot. A. Manterys)
(Fot. A. Manterys)
(Fot. A. Manterys)
(Fot. A. Manterys)
(Fot. A. Manterys)
(Fot. A. Manterys)
(Fot. A. Manterys)
(Fot. A. Manterys)