6 maja 2024 – Relacja ze spotkania z ministrem nauki Dariuszem Wieczorkiem w „Kuźnicy”

W poniedziałek 6 maja b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyło się spotkanie z ministrem nauki Dariuszem Wieczorkiem, wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy, posłem na Sejm IX i X kadencji, byłym wiceprezydentem Szczecina.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło na wypełnionej po brzegi sali kilkadziesiąt osób: członkinie i członków „Kuźnicy”, sympatyczki i sympatyków Stowarzyszenia, ale także przedstawicielki i przedstawicieli krakowskich środowisk naukowych, w tym dwóch byłych rektorów krakowskich szkół wyższych, jak również studentki i studentów. Obecni byli także wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna oraz wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek (obaj z Nowej Lewicy).

Dyskusję prowadził dr Paweł Sękowski, prezes „Kuźnicy”, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pytał ministra Dariusza Wieczorka o:

 • główne kierunki projektowanej nowelizacji ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • to, czy system finansowania badaczy i badaczek powinien się opierać w większym stopniu na grantach, czy na stabilnym zatrudnieniu na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony;
 • sprawę utrzymania lub zniesienia habilitacji;
 • system punktacji czasopism naukowych.

W późniejszej dyskusji z udziałem uczestniczek i uczestników z sali głos zabierali:

 • dr Paweł Skorut (były pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) – w sprawie zadośćuczynienia dla byłych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego (obecnie Uniwersytet KEN) w Krakowie, zwolnionych za kadencji rektora prof. Piotra Borka;
 • prof. Andrzej Romanowski (redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego) – w sprawie finansowania PSB;
 • dr Marcin Galent (Instytut Studiów Europejskich UJ) – z apelem o rewolucyjne rozwiązania w ramach projektowanej nowelizacji ustawy, a także z zarzutem, że obecny system prowadzi do „reprodukcji elit ukształtowanych za Jarosława Gowina [jako ministra nauki i szkolnictwa wyższego]”;
 • prof. Michał Śliwa (były rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) – z uzasadnieniem tezy, że autonomia szkół wyższych to obecnie fikcja, gdyż w istocie mamy raczej do czynienia z jedynowładztwem rektorów poszczególnych uczelni;
 • prof. Łukasz Tomasz Sroka (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu KEN) – w sprawie przywołanego przez ministra Dariusza Wieczorka pomysłu scalania uniwersytetów – wyrażenie dystansu wobec tej idei;
 • Paweł Jezierski (Nowa Lewica) – w sprawie miejsc polskich szkół wyższych w międzynarodowych rankingach;
 • prof. Włodzimierz Sady (były rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) – w sprawie przewidzianych w prawie sposobów współpracy między uniwersytetami; w sprawie kierunków medycznych; w sprawie podwyżek w instytutach branżowych;
 • Daniela Tratkiewicz („Kuźnica”) – o malejącej liczbie studentów;
 • prof. Jerzy Kornaś (emerytowany pracownik Katedry Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) – w sprawie trybu konsultacji przy zmianach ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na temat funkcjonowania rad uczelni;
 • Adam Jaśkow („Kuźnica”) – w sprawie działalności naukowej uczelni i konieczności ograniczenia pobocznej aktywności komercyjnej oraz w sprawie ministerialnej strategii badań naukowych i specjalizacji wiodących;
 • Krzysztof Czarnowski („Kuźnica”) – w sprawie pomysłu (z czasów ministra J. Gowina) wysyłania polskich studentów na uczelnie w Stanach Zjednoczonych oraz sprowadzania polskich naukowców z zagranicy do Polski;
 • Filip Ratkowski („Kuźnica”) – komentarz do sprawy utrzymania lub zniesienia habilitacji.

W porozumieniu z ministrem nauki Dariuszem Wieczorkiem, spotkanie nie było nagrywane, co miało służyć szczerej dyskusji.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)