6 października 2023 – Relacja z warszawskiej promocji „Zdania” 3/2023, z udziałem Adama Bodnara, bohatera rozmowy „Troje na jednego” w numerze

W piątek 6 października b.r. w warszawskim Klubie Księgarza odbyła się promocja najnowszego numeru „Zdania” (3/2023), w której udział wziął bohater rozmowy „Troje na jednego” w numerze – prof. Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, prawnik, profesor Uniwersytetu SWPS, kandydat w wyborach do Senatu z ramienia paktu senackiego opozycji demokratycznej. Spotkanie otworzył i zamknął prof. Krzysztof Szamałek, przewodniczący warszawskiej Filii „Kuźnicy”, zaś dyskusję prowadził dr Paweł Sękowski, redaktor naczelny „Zdania” i prezes „Kuźnicy”.

Po krótkiej prezentacji numeru, której dokonał P. Sękowski, nadszedł czas na rozmowę z Adamem Bodnarem. Pytania redaktora naczelnego „Zdania” dotyczyły:

  • najważniejszych dla Gościa obszarów aktywności w okresie pełnienia urzędu rzecznika praw obywatelskich,
  • przesłanek decyzji o wejściu w politykę,
  • jak odwrócić „deformy” Prawa i Sprawiedliwości w obszarze praworządności i wymiaru sprawiedliwości, w razie zwycięstwa opozycji demokratycznej w nadchodzących wyborach,
  • co nas czeka, w razie kolejnego zwycięstwa wyborczego PiS.

Jako najważniejsze dla siebie obszary działania jako polskiego ombudsmana, Adam Bodnar wskazał sferę walki o praworządność oraz o prawa osób LGBT+. Motywacją do wejścia do polityki była dla Gościa świadomość, że przed nami „naprawdę historyczne wybory”, od których zależy przyszłość demokracji i rządów prawa w Polsce oraz członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. To właśnie przyczynienie się do odbudowy praworządności uważa A. Bodnar za swoje główne zadanie w charakterze senatora. W procesie przywracania rządów prawa ważne będzie przestrzeganie Konstytucji i obowiązujących ustaw, co też prof. Bodnar zadeklarował. Nowa demokratyczna władza nie może bowiem wchodzić w buty swoich niedemokratycznych poprzedników. Ważne będzie szybkie przygotowanie projektów ustaw, z wykorzystaniem istniejących już profesjonalnych projektów społecznych. Przed wdrożeniem jakichkolwiek reform w zakresie praworządności nowa polska władza zwróciłaby się z wnioskiem o analizę i o opinię Komisji Weneckiej. Wtedy zarazem zostałyby Polsce odblokowane fundusze z UE. Z kolei jeśli nadchodzące wybory wygra PiS, zdaniem Adama Bodnara, czeka nas przegłosowanie przez nową-starą władzę pakietu ustaw ograniczających naszą wolność w ciągu pierwszego roku nowej kadencji parlamentu: ograniczenie autonomii uniwersytetów, spłaszczenie struktury sądów, zablokowanie finansowanie organizacji pozarządowych, dalsze ograniczenie niezależności indywidualnych prokuratorów, reforma samorządu terytorialnego, zmierzająca ku zmniejszeniu jego autonomii, nieprzedłużenie koncesji wolnym mediom, bądź też przejmowanie ich przez aparat państwa. Grozi nam także to, że instytucje UE, a także polskie społeczeństwo, pogodzą się z postępującym autorytaryzmem w Polsce, za cenę tolerowania przez władze wyspowych enklaw wolności, bez wpływu jednak na sytuację w kraju (np. niezależne konferencje, kluby dyskusyjne, itp.).

Znaczną część spotkania, w tym kilka głosów z sali w dalszej części dyskusji, zajęła problematyka referendum, które odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi. Prof. Bodnar przypomniał, co należy zrobić, aby skutecznie nie wziąć udziału w referendum, a tym samym nie przyczyniać się do podwyższenia frekwencji w tym wydarzeniu.

Na miejscu wszyscy zainteresowani mogli zaopatrzyć się w najnowszy numer „Zdania” (3/2023) w promocyjnej cenie 10 zł.

Zapraszamy do obejrzenie krótkiej fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. W. Szulecki)

(Fot. W. Szulecki)

(Fot. W. Szulecki)