Walne Zebranie członków stowarzyszenia

 Rada Stowarzyszenia „Kuźnica” zwołuje Walne Zebranie członków na sobotę 20 stycznia 2018 r.

w naszej siedzibie przy ul. Miodowej 41 (I piętro) w Krakowie.

Termin I godz. 10.30, termin II godz.11.00.

 Porządek:

 1.  Otwarcie Walnego Zebrania – Andrzej Kurz.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
 3. Sprawozdania:

– Sprawozdanie Rady – Prezes Andrzej Kurz

– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek w sprawie absolutorium dla Rady „Kuźnicy”

– Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

– Sprawozdania z działalności Filii (Nowy Sącz, Tarnów, Sosnowiec)

 1. Udzielenie absolutorium prezesowi i organom wybieralnym.
 2. Wybór Komisji Uchwał.
 3. Dyskusja.
 4.  Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady, członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybory.
 7. C.d. dyskusji i wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej- ogłoszenie wyników.
 9. Podjęcie Uchwały Walnego Zebrania.
 10. Zakończenie obrad. Wystąpienie prezesa.

Ewa Wasil

sekretarz „Kuźnicy”

Podczas Walnego Zebrania będzie możliwość opłacenia zaległych i bieżących składek !!!

Dla tych, którzy wolą inną formę podaję nr konta:

Stowarzyszenie „Kuźnica” PKO S.A. 15 1240 4722 1111 0000 4859 9803.