7 czerwca 2022 – Relacja ze spotkania Filii „Kuźnicy” w Tarnowie z Dr. Krzysztofem Janikiem: „Teraźniejszość i przyszłość lewicy w Polsce”

We wtorek 7 czerwca b.r. w tarnowskiej „Kuźnicy” odbyło się spotkanie z Krzysztofem Janikiem, politologiem, byłym ministrem spraw wewnętrznych i administracji, byłym przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Tematem spotkania była:
„Teraźniejszość i przyszłość Lewicy w Polsce”.

Po wstępnym wystąpieniu Krzysztofa Janika, pytania zadawały osoby uczestniczące w spotkaniu oraz wywiązała się dyskusja o zbliżających się wyborach, którą moderowała przewodnicząca Filii „Kuźnicy” w Tarnowie – Dorota Rykała.

W zgodnej opinii uczestniczek i uczestników dyskusji, cechowała się ona dużą szczerością i otwartością w wypowiadanych opiniach. Spotkanie umożliwiło uwydatnienie oczekiwań w stosunku do lewicy w Polsce i w Europie.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie tarnowskiej „Kuźnicy”, tarnowskiego KOD oraz goście z Bochni i z Krakowa.

(Fot. Filia „Kuźnicy” w Tarnowie)
(Fot. Filia „Kuźnicy” w Tarnowie)