7 kwietnia 2022 – Relacja z uroczystości wręczenia Kowadła Kuźnicy dla Centrum Kultury Żydowskiej i Joachima Russka

W czwartek 7 kwietnia b.r. w gmachu Centrum Kultury Żydowskiej (CKŻ) przy ul. Meiselsa 17 w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Kowadła Kuźnicy, najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Stowarzyszenie „Kuźnica”, dla CKŻ oraz dla jego inicjatora i dyrektora od początku istnienia (od 29 lat), Joachima Russka.

Uroczystość otworzył tradycyjnym, trzykrotnym stuknięciem w Kuźniczańskie kowadło prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski, który następnie powitał licznie zgromadzonych gości – członków i sympatyków „Kuźnicy” oraz stałych bywalców wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury Żydowskiej.

Laudację ku czci Centrum i Joachima Russka wygłosił prezes-senior „Kuźnicy” Andrzej Kurz. Zwrócił w niej szczególną uwagę na obywatelski charakter inicjatywy prowadzonej od lat przez dyrektora Russka.

Prezes Sękowski odczytał sentencję uzasadnienia przyznania Kowadła:

Rada Stowarzyszenia „Kuźnica”

przyznaje

Centrum Kultury Żydowskiej
i Joachimowi Russkowi

Honorową Nagrodę Kowadła

w uznaniu

• wytrwałości w budowaniu instytucji ważnej dla dialogu obywatelskiego i kulturowego,

• kultywowania pamięci o wielowiekowej wspólnocie dziejów i losów krakowskiej społeczności Polaków etnicznych i polskich Żydów,

• wieloletniej, konsekwentnej walki z ksenofobią.

Następnie miało miejsce wręczenie symbolicznego Kowadła Laureatowi – Joachimowi Russkowi.

Nadeszła wreszcie pora na głos Laureata. Joachim Russek podziękował za wyróżnienie oraz opisał początki inicjatywy Fundacji Judaica i Centrum Kultury Żydowskiej, ich rozwój i znaczenie tych dzieł w jego życiu. Podkreślił również, że szczególnie cenna jest dla niego nagroda właśnie kowadła – jako dla potomka kilku pokoleń śląskich górników.

Po głosie Laureata, prezes „Kuźnicy” odczytał list gratulacyjny skierowany do Centrum Kultury Żydowskiej i Joachima Russka przez prof. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa.

W części artystycznej wieczoru wystąpił Giuseppe Amadei, który uświetnił uroczystość krótkim recitalem fortepianowym.

Po zamknięciu części oficjalnej wydarzenia, zebrani kontynuowali jeszcze przez jakiś czas świętowanie przy poczęstunku serwowanym w hallu Centrum Kultury Żydowskiej.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)