7 listopada 2019 – Obchody 101. rocznicy powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w 1918 roku

W czwartek 7 listopada 2019 r. od godziny 18:30 miały miejsce obchody 101. rocznicy powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z socjalistą Ignacym Daszyńskim na czele i z siedzibą w Lublinie. Wydarzenie odbywało się pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa przy Al. Daszyńskiego.

 

Powołany 7 listopada 1918 r. rząd Ignacego Daszyńskiego, składający się socjalistów i radykalnych ludowców, był pierwszą strukturą, która ogłosiła się rządem ogólnopolskim i zdołała przejąć władzę (bez rozlewu krwi) na terytorium, nad którym sprawowała faktyczną jurysdykcję, z rąk Rady Regencyjnej. Rząd Daszyńskiego funkcjonował wprawdzie tylko do 12 listopada 1918 r., kiedy to premier Daszyński formalnie oddał władzę w ręce Józefa Piłsudskiego, który dwa dni wcześniej przybył do Warszawy, ale zadeklarowane przez ten gabinet reformy były bardzo śmiałe i były następnie podejmowane przez nowy warszawski rząd z innym socjalistą, Jędrzejem Moraczewskim na czele. Pośród tych reform należy wymienić m.in. 8-godzinny dzień pracy, zapowiedź reformy rolnej oraz powszechne prawo wyborcze dla wszystkich mężczyzn i kobiet.

 

Uroczystość uświetnił występ Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Pod pomnikiem przemawiali również obecni przedstawiciele różnych środowisk lewicowych Krakowa, na czele z posłanką-elektką Lewicy – Darią Gosek-Popiołek (Razem). Głos zabrał również prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski, który wskazał na konieczność zachowywania w pamięci faktu istnienia rządu Ignacego Daszyńskiego, a tym samym ogromnej roli lewicy socjalistycznej i radykalnego odłamu ruchu ludowego w procesie budowy polskiego niepodległego państwa od 1918 roku. Jest to tym ważniejsze, że dzisiaj tę rolę socjalistów się przemilcza lub pomniejsza, a niektóre podręczniki szkolne nawet nie informują o Tymczasowym Rządzie Republiki Polskiej w Lublinie.

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)