7 listopada 2021 – Obchody 103. rocznicy powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w 1918 roku

W niedzielę 7 listopada b.r. o godz. 14:00 miały miejsce obchody 103. rocznicy powołania w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z socjalistą Ignacym Daszyńskim na czele. Wydarzenie odbywało się pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa przy Al. Daszyńskiego. Głównymi organizatorami obchodów były: Krakowski Chór Rewolucyjny, Stowarzyszenie „Kuźnica” i krakowska Lewica Razem.

Powołany 7 listopada 1918 r. rząd Ignacego Daszyńskiego, opierajacy się na socjalistach i radykalnych ludowcach z dawnego Królestwa Polskiego i z Galicji, był pierwszą strukturą, która ogłosiła się rządem ogólnopolskim i zdołała przejąć władzę (bez rozlewu krwi) na terytorium, nad którym sprawowała faktyczną jurysdykcję, z rąk Rady Regencyjnej. Rząd Daszyńskiego funkcjonował wprawdzie tylko do 12 listopada 1918 r., kiedy to premier Daszyński formalnie oddał władzę w ręce Józefa Piłsudskiego, który dwa dni wcześniej przybył do Warszawy, ale zadeklarowane przez ten gabinet reformy były bardzo śmiałe i były następnie podejmowane przez nowy warszawski rząd z innym socjalistą, Jędrzejem Moraczewskim na czele.

Pod pomnikiem przedstawicielka Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego odczytała tekst manifestu lubelskiego rządu. Następnie przemawiali przedstawiciele różnych środowisk lewicowych Krakowa, w tym prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski, a także delegatki i delegaci krakowskiej Lewicy Razem, Centrum im. Daszyńskiego, Organizacji Młodzieżowej PPS i Młodej Lewicy.

Prezes „Kuźnicy”, który otworzył turę wystąpień, mówił przede wszystkim jako historyk dziejów najnowszych Polski. Podkreślił wagę wydarzeń, które dokonały się 7 listopada 1918 r. i które w pełni legitymizują świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości właśnie 7 listopada. Śmiałe postulaty i reformy dwóch pierwszych polskich rządów, kierowanych przez socjalistów – Ignacego Daszyńskiego w Lublinie, a następnie Jędrzeja Moraczewskiego w Warszawie, stanowiły swoistą rewolucję w majestacie prawa i przywiązały masy ludowe do nowego państwa. Powołanie radykalnie lewicowego, ale całkowicie prodemokratycznego rządu socjalistów i ludowców stanowiło także skuteczną tamę dla wzrostu nastrojów prokomunistycznych w szerokich masach społeczeństwa polskiego w niespokojnym okresie początków polskiej państwowości. Swoją wypowiedź Paweł Sękowski zakończył stwierdzeniem, że warto i należy czcić obie rocznice: 7 listopada jako ważny element tradycji lewicowej, którą polska lewica może i powinna się chlubić oraz w imię prawdy historycznej i szacunku dla faktów, ale także 11 listopada jako święto, które powinno łączyć całe polskie społeczeństwo i na które nie moze mieć monopolu wyłącznie prawica.

Ostatnim punktem obchodów był występ Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego, który zaśpiewał kilka rewolucyjnych pieśni, historycznie związanych z tradycją polskiego socjalizmu, w tym „Czerwony Sztandar” i „Międzynarodówkę”.

(Fot. P. Biernacki)
(Fot. P. Biernacki)
(Fot. P. Biernacki)