7 marca 2019 – Relacja ze spotkania ze Sławomirem Broniarzem, prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego – Pierwsze publiczne spotkanie Prezesa Broniarza po ogłoszeniu daty strajku generalnego nauczycieli

W czwartek 7 marca b.r. w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie odbyło się spotkanie ze Sławomirem Broniarzem, prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tematem rozmowy były problemy systemu edukacji w Polsce, postulowane kierunki reform oraz trwający protest nauczycieli. Prezes Broniarz na początku zebrania poinformował, że jest to jego pierwsze publiczne spotkanie po ogłoszeniu daty strajku generalnego nauczycieli (rozpocznie się on 8 kwietnia).

(Fot. A. Głuc)

W kilkunastominutowej wypowiedzi wstępnej Prezes ZNP mówił o kondycji systemu edukacji, potrzebie modyfikacji modelu kształcenia nauczycieli orz o tym, jak zmienić szkołę w kierunku kształtowania w uczniach umiejętności, które będą im naprawdę przydatne w dorosłym życiu. Pod koniec wypowiedzi S. Broniarz nawiązał do trwającego protestu nauczycieli i ogłoszonego na 8 kwietnia strajku generalnego, stwierdzając, że wszystkie niezbędne reformy systemu i w kształceniu nauczycieli nie przyniosą rezultatu bez podwyżek nakładów na oświatę, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli- w przeciwnym wypadku zdolni kandydaci do zawodu nauczyciela nie będą się decydować na tę ścieżkę zawodową i pogłębiać się będzie zjawisko selekcji negatywnej do zawodu.

Następnie głos zabrała wiceprezes „Kuźnicy” Halina Krywak, która w Stowarzyszeniu przewodniczy zespołowi ds. oświaty. W swoim wystąpieniu przedstawiła zarys koncepcji reformy organizacji edukacji w Polsce, opracowany przez zespół ds. oświaty „Kuźnicy”, m.in. postulat procentowej podwyżki pensji nauczycieli (w odniesieniu do średniej krajowej) oraz nadania nauczycielom statusu funkcjonariuszy państwowych zamiast gminnych.

Otwierając dyskusję prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski przypomniał o stanowisku przyjętym przez Radę „Kuźnicy” na posiedzeniu w dniu 22 stycznia, w którym władze stowarzyszenia wyraziły swoje poparcie dla postulatów nauczycieli oraz dla protestu ogłoszonego przez ZNP.

W dyskusji głos zabierali:

 

  • Tomasz Wilczyński, wiceprezes zarządu ZNP – Oddziału Kraków Śródmieście, który przedstawił przebieg protestu oraz przygotowań do strajku generalnego nauczycieli w Krakowie; wspomniał również o mających miejsce w ostatnim czasie przypadkach wystąpień nauczycieli z szeregów „Solidarności” – w geście protestu przeciw bezczynności sekcji oświatowej „S” wobec trwającego protestu nauczycieli;
  • a ponadto: Daniela Tratkiewicz (niegdyś wicedyrektorka Technikum Łączności w Krakowie), Elżbieta Binswanger-Stefańska, Grażyna Zagórny (nauczyciela w V LO w Krakowie), Monika Szymańska, Jan Güntner, Mateusz Burzawa, prof. Marian Stępień, Adam Jaśkow, prezes-senior Andrzej Kurz i prof. Lech Michał Rościszewski.

W podsumowującej wypowiedzi prezes Sławomir Broniarz stwierdził, iż fundamentalnym pytaniem jest, jaka ma być polska szkoła i sformułował postulat szkoły kształtującej umiejętności oraz nauczyciela, który lubi dzieci. Oceniając doświadczenie funkcjonowania gimnazjów, S. Broniarz stwierdził, że sprawdziły się one w praktyce – mimo wcześniejszych obaw ZNP, ale także zdecydowanej większości polskich samorządów,  szczególnie na wsi. Zwrócił uwagę na konieczność zmiany modelu kształcenia nauczycieli, w tym modelu kształcenia w ramach specjalizacji pedagogicznych na uczelniach wyższych. W opinii S. Broniarza nauczycieli osłabia konformizm. Ponadto według badań, polscy nauczyciele mają najsłabszą w krajach OECD ocenę relacji nauczyciel – uczeń. Wielu nauczycieli z misją przegrywa w starciu z rzeczywistością, biurokracją i bardzo niskimi wynagrodzeniami i decyduje się na odejście z zawodu, niejednokrotnie do miejsc pracy, w których zarobki są porównywalne – to zadaje kłam poglądom o wyjątkowo łatwej pracy nauczyciela (słynne „18 godzin tygodniowo”, itd.). Brakuje również aktywności rodziców, którzy nie protestują wystarczająco przeciw upychaniu w ciasnych budynkach szkolnych podwójnych roczników dzieci, czy przeciw spędzaniu przez dzieci 8-9 godzin dziennie w szkole. Za istotny problem prezes ZNP uznał także zbyt szybkie profilowanie zawodowe polskich uczniów w szkołach. Wszystko to są realne problemy, które należy przezwyciężyć, ale bez poprawy finansowania oświaty w Polsce, w tym podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, nie będzie to możliwe.

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

 

.