19 kwietnia 2017 – Spotkanie w Tarnowie: „III RP wobec Rosji, Rosja wobec Polski – na kanwie zbioru felietonów „Polska chora na Rosję” Prof. Bronisława Łagowskiego”

W środę 19 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.30 Sali Wykładowej NOT w Tarnowie odbyło się spotkanie organizowane przez Filię „Kuźnicy” w Tarnowie.

Podczas spotkania Paweł Sękowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Kuźnica”, wygłosił odczyt pt. III RP wobec Rosji, Rosja wobec Polski – na kanwie zbioru felietonów „Polska chora na Rosję” Prof. Bronisława Łagowskiego.

Następnie miała miejsce dyskusja na temat polskiej polityki zagranicznej wobec Rosji po 1989 roku.