8-9 czerwca 2018 – Jubileusz 85-lecia urodzin Prof. Tadeusza Popieli

W trakcie „Krakowsko-Lubelskich Dni Chirurgicznych”, które odbyły się w dniach 8-9 czerwca w Krakowie, miał miejsce szereg wykładów i warsztatów poświęconych chirurgii przełyku i żołądka „od Mikulicza do robota da Vinci”. Omawiano m.in. nowe kierunki diagnostyki, kwestię „state of art”, metod leczenia, uwarunkowania genetyczne schorzeń onkologicznych i zróżnicowane terapie chorób nowotworowych.

 

(Fot. F. Ratkowski)

 

Ważnym punktem spotkania były uroczystości jubileuszowe Prof. Tadeusza Popieli, któremu stuknęło lat 85! Przypomnijmy tu, że „Kuźniczanin” Tadeusz  Popiela, ur. 23 maja 1933 r. w Nowym Sączu, ukończył studia na krakowskiej Akademii Medycznej w 1955 r. W 1961 r. uzyskał doktorat, habilitował się w 1965 r. Od 1972 r. pracował na stanowisku profesorskim w I Katedrze Chirurgii Ogólnej i Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej krakowskiej AM, a potem CM UJ. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Przez trzydzieści lat prowadził badania nad wczesnym wykrywaniem i leczeniem nowotworów, które stały się podstawą do sformułowania zaleceń dotyczących diagnostyki i terapii, szczególnie w przypadku raka żołądka.

 

 

Członek licznych międzynarodowych organizacji naukowych chirurgów, prezydent European Society of Surgery (1999–2000) i International Gastric Cancer Association (2009) W latach 1987–1989 kierował Towarzystwem Chirurgów Polskich. Został członkiem PAN i PAU. Przez blisko 10 lat był rektorem AM, a po połączeniu AM z UJ, w latach 1993–1998 pełnomocnikiem rektora UJ ds. klinicznych. Za swój wkład w rozwój polskiej medycyny został odznaczony Krzyżem Wielkim Polonia Restituta, a szereg uczelni (AM w Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie) nadało mu  tytuł doktora honoris causa.

To profesor Popiela, bodaj jako pierwszy w Polsce, zdołał doprowadzić do sytuacji, że „pacjent onkologiczny” nie biegał od specjalisty do specjalisty, ale to nad jego łóżkiem można było zebrać odpowiednie konsylium (jakby to dziś nie brzmiało egzotycznie). To on także, jako jeden z pierwszych w Polsce, wprowadzał do terapii raka żołądka metody endoskopowe i laparoskopowe.

 

(rtk)

 

 

 

.