8 października 2020 – Relacja ze spotkania z Dr. Marcinem Galentem: „Lewica wobec kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej”

W czwartek 8 października b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyło się spotkanie z dr. Marcinem Galentem, adiunktem w Instytucie Europeistyki UJ, socjologiem, członkiem Rady „Kuźnicy” i redakcji „Zdania. Temat spotkania brzmiał:

Lewica wobec kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej.

(Fot. A. Głuc)

Po interesującym wykładzie Dr. Galenta – który w całości można wysłuchać i obejrzeć w dziale „Podcasty” – miała miejsce dyskusja, w której głos zabrali: prowadzący spotkanie prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski, Daniela Tratkiewicz, Zofia Bunsch-Makarewicz, wiceprezes Filip Ratkowski oraz Andrzej Franiek.

W wystąpieniu Gościa i w późniejszej dyskusji pojawiły się wątki m.in. klęski ideologii monetarystycznej (neoliberalnej) w obliczu kolejnych kryzysów ekonomicznych i trwającej pandemii koronawirusa, architektury strefy euro i dyskusji wokół wprowadzenia euro w Polsce, a także kryzysu tradycyjnej lewicy socjaldemokratycznej w Europie Zachodniej.

W związku z pandemią COVID-19 spotkanie odbyło się z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego. Spotkanie odbywało się w formie hybrydowej, tzn. istniała możliwość fizycznego uczestnictwa w lokalu „Kuźnicy” (z limitem miejsc) oraz uczestnictwa zdalnego za pośrednictwem platformy Zoom.

W osobnej zakładce można zobaczyć nagranie całego spotkania na platformie Zoom:

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wieczoru:

(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)