8 sierpnia 2019 – Nagroda Kowadła Kuźnicy dla Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej i Józefa Spiszaka

W czwartek 8 sierpnia b.r. na  płycie Rynku Głównego w Krakowie zaraz po otwarciu 43. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, a także innych patronów honorowych: przedstawiciela Wojewody Małopolskiego, przedstawiciela Marszałka Województwa Małopolskiego oraz prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysława Grodzkiego,

miała miejsce ceremonia wręczenia Kowadła Kuźnicy Międzynarodowym Targom Sztuki Ludowej i ich wieloletniemu organizatorowi i animatorowi – Józefowi Spiszakowi.

(Fot. J. Zych)

 

(Fot. J. Zych)

 

Laudację, której współautorem był Jacek Balcewicz z redakcji magazynu „Kraków”, odczytał prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski.

Oto fragmenty laudacji:

„Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej posiadają długą, sięgającą 1973 r. tradycję. Zachowują i promują sztukę ludową, rękodzieło i rzemiosło artystyczne. To dzięki nim na krakowskim Rynku co roku możemy spotkać przedstawicieli ginących zawodów, prezentujących swoje wyroby, a ponadto oglądać występy twórców i artystów ludowych, zespołów folklorystycznych. Przez lata to tutaj swoje wystawy miały spółdzielnie i spółki cepeliowskie, goście targów z kraju i z zagranicy. Zasługą targów – które przez wiele lat organizowała Cepelia, obchodząca w tym roku jubileusz 70-lecia swojej działalności, a które obecnie organizuje Imago Centrum Sztuki Ludowej – jest wprowadzenie do świadomości mieszkańców miast sztuki ludowej, rękodzieła ludowego; a w przypadku tych, którzy przez kolejne dekady przenosili się ze wsi do miast: podtrzymywanie kontaktu ze sztuką ludową.

Od wielu lat Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie są nierozdzielnie związane z osobą Józefa Spiszaka, najpierw wieloletniego dyrektora Biura Targów w okresie, gdy organizowała je Cepelia, a następnie i po dzień dzisiejszy prezesa zarządu Imago Centrum Sztuki Ludowej i w dalszym ciągu głównego animatora Targów.

(…)

Wspólnie z prezesami spółdzielni oraz z prezesem Krajowego Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „CEPELIA” powołał w 1973 r. najpierw krajowe, a potem międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, które na ówczesne czasy, tak jak zresztą i teraz, zachwycały bogactwem oferty, różnorodnością programu oraz swoją dynamiką. (…)

Po latach przerwy, w 1993 r., wznowił Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, które doprowadził do wspaniałego dzisiejszego poziomu. Zamykającego się 18 dniami targowymi, podczas których przez krakowski Rynek kilkuset twórców i kilkadziesiąt zespołów ludowych i artystycznych. Trwają pokazy rzemiosła, swoje umiejętności prezentują: garncarze, hafciarki, koronczarki, malarze na szkle, rzeźbiarze, kowale, wikliniarze, wycinankarki. Zrekonstruował i przywrócił tradycję jarmarków na Małym Rynku: „Na Św. Józefa Patrona Krakowa”, „Na Św. Jana” oraz Kiermasz Pogranicza Kultur.

Walka o ginące piękno jest jego zasadniczym celem. Posiada w tej materii odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz duże doświadczenie.

Do „Kuźnicy”, działającej wówczas pod nazwą Klub Twórców i Działaczy Kultury „Kuźnica” wstąpił jeszcze przed transformacją ustrojową. Obecnie jest Wiceprezesem Fundacji „Kuźnica” odpowiedzialnym za kwestie finansowe. Również na tym polu wyróżnia się dużą sprawnością i sukcesami.”

 

Następnie prezes Sękowski odczytał uzasadnienie przyznania Nagrody przez Radę Stowarzyszenia i wręczył Laureatowi kowadło oraz pamiątkowy dyplom z sentencją Rady.

Uzasadnienie przyznania Kowadła brzmi następująco:

 

Rada Stowarzyszenia „Kuźnica” 

przyznaje

Honorową Nagrodę Kowadła

Międzynarodowym Targom Sztuki Ludowej w Krakowie

w uznaniu 

ich roli w promocji kultury i sztuki ludowej,

długiej i znakomitej tradycji, sięgającej 1973 roku

Józefowi Spiszakowi

w uznaniu

Jego wieloletniej, skutecznej walki o zachowanie ginącego piękna – polskiej sztuki ludowej.

Wreszcie głos zabrał Laureat, który podziękował „Kuźnicy” i podkreślił, że wszystkie wymienione w laudacji osiągnięcia były również zasługą większego grona działaczy Cepelii i szerzej działaczy spółdzielczych, a także rękodzielników i artystów ludowych.

43. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej na Rynku Głównym w Krakowie trwają do 25 sierpnia b.r. Podczas Targów, do ich zakończenia, przy głównej scenie, eksponowany jest baner z logiem i adresem strony internetowej „Kuźnicy”.

(Fot. J. Zych)

(Fot. J. Zych)

(Fot. J. Zych)

(Fot. J. Zych)

(Fot. J. Zych)

(Fot. J. Zych)

(Fot. J. Zych)

(Fot. J. Zych)