9 kwietnia 2019 – Relacja ze spotkania z Dr hab. Michałem Bohunem pt. „Kuźnia dialogu: O polskich badaniach nad myślą rosyjską”

We wtorek 9 kwietnia b.r. w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie odczyt zatytułowany „Kuźnia dialogu: O polskich badaniach nad myślą rosyjską” wygłosił Dr hab. Michał Bohun, filozof, historyk myśli rosyjskiej, pracownik Instytutu Filozofii UJ, a także członek „Kuźnicy”.

 

(Fot. A. Głuc)

W swoim wystąpieniu M. Bohun przywołał trzy nazwiska wybitnych badaczy związanych z „Kuźnicą” – prof. Andrzeja Walickiego, prof. Bronisława Łagowskiego oraz nieżyjącego już prof. Włodzimierza Rydzewskiego.

W dyskusji na kanwie wystąpienia głos zabrali: Jan Güntner, wiceprezes „Kuźnicy” Filip Ratkowski (obaj mówili o rosyjskiej mentalności i charakterze rosyjskiej kultury), prof. Lech Michał Rościszewski (fundując zebranym interesujący erudycyjny szkic historyczny, reinterpretujący dzieje relacji polsko-rosyjskich), prof. Bronisław Łagowski (który zastanawiał się nad brakiem konsekwencji prezentowania Rosji jako zarazem państwa „upadłego”, coraz słabszego i państwa maczającego palce we wszystkich niemal spiskach w Europie i w Stanach Zjednoczonych), prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski (który mówił o różnych interpetacjach imperialnego dziedzictwa Rosji – idei „ciągłości” prof. Andrzeja Nowaka w opozycji do poglądu prof. Andrzeja Walickiego o istotnych różnicach między Rosją carską, ZSRR i Rosją dzisiejszą), prof. Marian Stępień (o rosyjskiej tradycji fatalizmu i o „dostojewszczyźnie”), prezes-senior Andrzej Kurz (o istotnej roli dobrych stosunków polsko-rosyjskich dla polskiej racji stanu), dr Marcin Galent (o Rosji w wizji Huntingtonowskiego „zderzenia cywilizacji” oraz o teorii o bizantyńskiej genezie myśli rosyjskiej) oraz Sławomir Brodziński (który podzielił się anegdotą na temat sporu o istnienie / nieistnienie Boga).

W podsumowaniu Dr hab. Michał Bohun stwierdził m.in., że „myśl rosyjska jest myślą światową” oraz, że istnieje coś takiego jak „ponadnarodowe uniwersum dialogu”, także w odniesieniu do Polaków i Rosjan.

Prezes Sękowski dziękując Gościowi za znakomite wystąpienie oraz wszystkim zebranym za udział w dyskusji, stwierdził, że spotkanie 9 kwietnia było dobitnym wyrazem ciągłości polskich badań nad myślą rosyjską, dziś, tak jak niegdyś prowadzonych przez ludzi blisko związanych z „Kuźnicą”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania:

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)