Rada Stowarzyszenia Kuźnica przyznała profesorowi Jerzemu Wiatrowi Honorową Nagrodę Kowadła. Laureat odebrał je osobiście na spotkaniu, które odbyło się 24 maja b.r. w siedzibie Kuźnicy. Profesor Hieronim Kubiak,