(Fot. Paweł Piotrowski) Zapraszamy na spotkanie z Prof. Andrzejem  Leonem Sową, emerytowanym profesorem Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, byłym pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem książki Kto