Deklaracja członkowska „Kuźnicy”

Osoby zainteresowane wstąpieniem do „Kuźnicy” zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia „Kuźnica” oraz celami „Kuźnicy” (informacje te są dostępne w zakładce „O Kuźnicy” na stronie internetowej Stowarzyszenia) oraz – w razie akceptacji treści Statutu i gotowości do aktywnego udziału w naszej działalności – do wypełnienia deklaracji członkowskiej.

Deklarację członkowską wraz z opinią rekomendującego członka „Kuźnicy” należy złożyć w biurze Stowarzyszenia przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie (lub na ręce przewodniczącego filii „Kuźnicy” w przypadku oddziałów Stowarzyszenia w Nowym Sączu, Tarnowie i Sosnowcu).

Poniżej znajduje się blankiet deklaracji członkowskiej:

Zapraszamy do wspólnej aktywności!