Deklaracja członkowska “Kuźnicy”

Osoby zainteresowane wstąpieniem do “Kuźnicy” zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia “Kuźnica” oraz celami “Kuźnicy” (informacje te są dostępne w zakładce “O Kuźnicy” na stronie internetowej Stowarzyszenia) oraz – w razie akceptacji treści Statutu i gotowości do aktywnego udziału w naszej działalności – do wypełnienia deklaracji członkowskiej.

Deklarację członkowską wraz z opinią rekomendującego członka “Kuźnicy” należy złożyć w biurze Stowarzyszenia przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie (lub na ręce przewodniczącego filii “Kuźnicy” w przypadku oddziałów Stowarzyszenia w Nowym Sączu, Tarnowie i Sosnowcu).

Poniżej znajduje się blankiet deklaracji członkowskiej:

Zapraszamy do wspólnej aktywności!