Demokratyczne Państwo Świeckie

W dniu 13 grudnia o godz. 11. w lokalu Kuźnicy odbyła się sesja popularno-naukowa pt. Demokratyczne Państwo Świeckie.

Inicjatywa Towarzystwa Kultury Świeckiej oraz Stowarzyszenia Kuźnica spotkała się z ciepłym odbiorem.

fot. Barbara Pietryka
fot. Barbara Pietryka

Prelegenci poruszali temat świeckości jako jednego z fundamentów nowoczesnego państwa, wskazując jednocześnie na zagrożenia płynące z postępującej klerykalizacji.

Niezależność światopoglądowa państwa oraz jego struktur jest miarą nowoczesnej demokracji, daje prawo do wyrażania przekonań religijnych wszystkim jednostkom oraz organizacjom, nie faworyzuje żadnej z religii.

fot. Barbara Pietryka
fot. Barbara Pietryka

Powoduje to, że nikt nie może w takiej sytuacji czuć się poszkodowany, a ni też żadna organizacja religijna nie czerpie korzyści ze swojej ewentualnej pozycji dominującej. Oddzielenie dwóch sfer – prywatnej sfery religii od publicznej – państwa powoduje, ze obywatele czują się w państwie bezpieczniejsi.