Fundacja Kuźnicy organizacją pożytku publicznego

Przypominamy! 

DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW „KUŹNICY” – DO JEJ PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW

Szanowni Państwo!

Pragniemy Państwa z satysfakcją poinformować, że Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa-Śródmieścia rozpatrując nasz wniosek w dniu 02.11.2009 postanowił przyznać Fundacji Kuźnica status Organizacji Pożytku Publicznego.

Oznacza to, że od nowego roku kalendarzowego – od 2010 roku – wszyscy członkowie Kuźnicy oraz jej Przyjaciele i Sympatycy będą mogli, jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Kuźnica.

Zwracamy się więc do wszystkich Członków Kuźnicy oraz do wszystkich naszych Przyjaciół i Sympatyków o podjęcie decyzji, aby przy rozliczeniu swojego dochodu i podatku dochodowego za rok poprzedni (2009) przeznaczyli 1% swojego podatku na konto Fundacji Kuźnica i wypełniając PIT za dany rok wpisali w odpowiednich rubrykach: nazwę naszej fundacji – Fundacja Kuźnica, numer KRS – 0000300613 i wyliczoną kwotę należnego podatku.

Przypominamy, że termin rozliczenia w Urzędzie Skarbowym mija z dniem 30 kwietnia 2010 roku. Każda kwota, nawet najmniejsza ma swoją wartość. Zebrane środki zostaną przeznaczone na realizację podstawowych zadań Kuźnicy, m.in. na:

– wydawanie kwartalnika Zdanie i Biblioteki Kuźnica, w ramach której wydawane są pozycje książkowe z dziedziny historii, kultury, socjologii i filozofii;

– współdziałanie głównie ze środowiskami kultury i nauki Krakowa i Województwa Małopolskiego,

– organizowanie spotkań, odczytów, seminariów, sesji popularno-naukowych, konkursów i imprez publicznych.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Fundacji „Kuźnica”   dr Ryszard Bąk   oraz

Prezes Stowarzyszenia „Kuźnica”  prof. Hieronim Kubiak