Gratulacje od „Kuźnicy” dla Rektora-Elekta UJ prof. Jacka Popiela

Prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” przekazał w imieniu „Kuźnicy” gratulacje dla nowo wybranego Rektora UJ (na kadencję 2020-2024) prof. dr hab. Jacka Popiela. Zachęcamy do lektury listu przesłanego na tę okoliczność.

Kraków, dn. 18 maja 2020 r.

                                    Jego Magnificencja

                                    Prof. dr hab. Jacek Popiel,

                                    Rektor-Elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego

                                    ul. Gołębia 24, pok. nr 38–39

                                    31-007 Kraków

           

Magnificencjo, Wielce Szanowny Panie Rektorze,

            W imieniu Stowarzyszenia „Kuźnica” z siedzibą w Krakowie, grupującego lewicowo-demokratyczną inteligencję, a także w imieniu redakcji czasopisma „Zdanie”, składam gratulacje  z okazji wyboru na stanowisko Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2020–2024.

            Życzę Magnificencji pomyślności i sukcesów w sprawowaniu tej bardzo zaszczytnej, a jednocześnie wymagającej funkcji. Niniejsze życzenia składam nie tylko jako prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” i nowy redaktor naczelny czasopisma „Zdanie”, ale także jako pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktywny w związkach zawodowych w naszej Alma Mater (jako zastępca przewodniczącego ZNP w UJ).

                                                                          Z wyrazami głębokiego szacunku,

/Paweł Sękowski/