Już 40 lat spotykamy się w „Kuźnicy”

Kuźnica” zaprasza swych członków i przyjaciół z okazji 40-lecia działalności Stowarzyszenia.

28 kwietnia br. o godz. 17.00 do lokalu „Kuźnicy”, ul. Miodowa 41, Ip.

W programie spotkania 40 lat Kuźnicy:

  • słowo Prezesa o dziejach „Kuźnicy”

  • wręczenie Kowadeł profesorom:

            Bronisławowi Łagowskiemu i Jerzemu Hausnerowi

  • słowo poetyckie Jerzego Treli

  • rozmowy przy winie

 Rada „Kuźnicy”, 8 kwietnia 2015 r.