Komunikat po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Kuźnica” 23 października 2021

W dniu 23 października b.r. w Krakowie odbyło się walne zebranie członków grupującego lewicową inteligencję Stowarzyszenia „Kuźnica”.

Na drugą trzyletnią kadencję wybrano dotychczasowego prezesa Pawła Sękowskiego, doktora historii UJ i paryskiej Sorbony, adiunkta w Instytucie Historii UJ, redaktora naczelnego czasopisma „Zdanie”.

W 15-osobowej Radzie „Kuźnicy” znaleźli się m.in. krakowscy posłowie lewicy – Maciej Gdula (Nowa Lewica, frakcja Wiosna) i Daria Gosek-Popiołek (Lewica Razem), przewodniczący małopolskiej Nowej Lewicy Ryszard Śmiałek (Nowa Lewica, frakcja SLD), były dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego i wiceminister kultury, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Rafał Skąpski oraz wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Zdanie” Edward Chudziński.


Walne zebranie członków zatwierdziło strukturę filii lokalnych „Kuźnicy” w Nowym Sączu, Tarnowie, Sosnowcu i Zamościu.

Okolicznościowe listy do walnego zebrania członków „Kuźnicy” przesłali Prezydent RP w latach 1995-2005 Aleksander Kwaśniewski oraz prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Zebrani przyjęli uchwałę, wyrażającą zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją polityczną w Polsce, stanem praworządności w kraju oraz porażkami polskiej polityki zagranicznej w ostatnich latach. Walne zebranie poparło „koncepcję współdziałania Stowarzyszenia z Nową Lewicą, Lewicą Razem, a także z innymi partiami i ugrupowaniami lewicowymi”.