Komunikat po Walnym Zebraniu Członków „Kuźnicy” 20 stycznia 2018

W dniu 20 stycznia b.r. w Krakowie odbyło się walne zebranie członków grupującego lewicową inteligencję Stowarzyszenia „Kuźnica”. Wybrano nowe władze.

Andrzeja Kurza, zasłużonego wydawcę i działacza kultury, który kierował pracą „Kuźnicy” od 2011 r., zastąpił na stanowisku prezesa „Kuźnicy”  dotychczasowy wiceprezes Paweł Sękowski, doktor historii UJ i paryskiej Sorbony, adiunkt naukowy oraz wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego w UJ.

Obok związanych z lewicą zasłużonych ludzi nauki i kultury oraz działaczy SLD z Ryszardem Śmiałkiem, przewodniczącym małopolskiej rady wojewódzkiej Sojuszu, do Rady „Kuźnicy” weszli przedstawiciele innych środowisk lewicowych, m.in. Kazimiera Szczuka z ramienia Inicjatywy Polska oraz Monika Szymańska, członkini Rady Krajowej Partii „Razem”.

Zebrani przyjęli uchwałę, wyrażającą zaniepokojenie sytuacją polityczną w Polsce oraz  wezwali członków „Kuźnicy” do „zaangażowania w realizację wpisujących się w profil działalności Stowarzyszenia poczynań podejmowanych przez partie i ruchy lewicy”.

 

Informacje prasowe:

– https://www.tygodnikprzeglad.pl/nowe-wladze-kuznicy/

– http://www.gazetakrakowska.pl/…/krakowskie-stowarzyszenie-…/

– http://www.dziennikpolski24.pl/…/krakowskie-stowarzyszenie…/

 

(Fot. Andrzej Głuc)

(Fot. Mateusz Burzawa)

(Fot. Mateusz Burzawa)