Kowadła Kuźnicy

Stowarzyszenie Kuźnica od wielu lat wręcza nagrody – Kowadła.

Są to nagrody za wybitne działania i osiągnięcia na polu społecznym, naukowym, kulturalnym dla osób o nieprzeciętnym kręgosłupie moralnym i mogących być prawdziwymi autorytetami.  Honorowa Nagroda Kowadła ustanowiona w 1976 roku, przyznawana jest za dzieła, czyny i postawy szczególnie poruszające środowisko Kuźnicy i zarazem ważne dla polskiego życia społecznego i kulturalnego.

Do tej pory laureatami Kowadła byli: Władysław Loranc (1977), Tadeusz Łomnicki (1977), Jan Szczepański (1977), Andrzej Wajda (1979), Janina Dziarnowska (1979), Ryszard Kapuściński (1979), Wincenty Kućma (1979), Kazimierz Smoleń (1979), Maciej Szumowski i zespół redakcyjny „Gazety Krakowskiej” (1981), Tadeusz Hołuj (pośmiertnie – 1985), Bohdan Suchodolski (1985), Henryk Jabłoński (1986), Janusz Reykowski (1989) a w ostatnich latach: prof. Ewa Łętowska (1992), Kazimierz Dejmek (1993), prof. Andrzej Walicki (1995), Olga Lipińska (1996), Wiesław Myśliwski (1998), Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (1998), Mieczysław F.Rakowski (2000), Aleksander Małachowski (2000), Andrzej Urbańczyk (pośmiertnie – 2001), Jolanta Kwaśniewska (2002), Jacek Kuroń (2002), Festiwal Kultury Żydowskiej i jego inicjatorzy Janusz Makuch i Krzysztof Gierat (2003), prof. Adam Schaff (2003), prof. Tadeusz Kowalik (2004), prof. Marek Waldenberg (2004), ks.Stanisław Musiał (pośmiertnie – 2004), Lucjan Motyka (2005), prof. Władysław Markiewicz (2006), Tygodnik „Przegląd” jego redaktor naczelny oraz zespół (2006), Miesięcznik „Dziś” oraz współtwórcy jego poziomu intelektualnego i edytorskiego: prof. Zdzisław Sadowski, prof. Andrzej Werblan, prof. Władysław Baka, prof. Stefan Opara, red. Alicja Bałakier (2006) oraz ostanio prof. Andrzej Romanowski (2008), prof. Henryk Markiewicz (2009), Res Humana (2009), prof. Zygmunt Bauman (2010),  Jerzy Trela (2010), prof. Magdalena Środa (2010), prof. Jerzy Józef Wiatr (2011), prof. Janusz Tazbir (2012),Julian Kawalec (2012), prof. Andrzej Mencwel (2012), prof. Hieronim Kubiak (2012), prof. Aleksander Krawczuk (2013), Józef Tejchma – 2013 (14 lipca 2013 r.), Marian Turski – 2014 (10 lutego 2014 r.), Jerzy Hausner (2015), Bronisław Łagowski (2015).