Kowadło dla Pani prof. Magdaleny Środy

Profesor Magdalena Środa odebrała z rąk prezesa prof. Hieronima Kubiaka nagrodę Kowadła przyznaną przez nasze stowarzyszenie.

– Obok swej ważnej działalności naukowej, która zapewnia pani profesor ważne miejsce wśród badaczy filozofii etyki – zauważył w laudacji prof. Marian Stępień – Magdalena Środa zrobiła wiele, aby państwo nasze zachowywało swój świecki charakter, krytykuje hipokryzję i upolitycznienie kościoła a szczególnie wielu jego hierarchów. W jednym ze swych z ostatnich artykułów pani profesor zwraca uwagę, że dziś trzeba mieć odwagę myślenia i odwagę wyrażania swoich poglądów i sama jest tych cech uosobieniem. Publicystyka Magdaleny Środy pełni ważne miejsce w życiu intelektualnym Polski i za tę odwagę i niezależność myśli stowarzyszenie przyznało swą nagrodę.

srodaWarto przypomnieć, że pani profesor była pełnomocnikiem d/s równego statusu mężczyzn i kobiet w rządzie Marka Belki, a kilka dni temu sejm przyjął wreszcie ustawę o parytecie na listach kandydatów do sejmu co jest częściowym ukoronowaniem jej starań, choć do pełnej równowagi w tej mierze jeszcze daleko. Uroczystości towarzyszyła sesja popularno-naukowa pt. „Moralność i kościół w systemie demokratycznym: ciągły konflikt, czy szansa dialogu?”

Zorganizowanej przez Radę Krajową i Wojewódzką Towarzystwa Kultury Świeckiej oraz Kuźnicę. Obok laureatki, w dyskusji panelowej wzięli udział profesorowie Jerzy Wiatr, Hieronim Kubiak, i Janusz Majcherek oraz dr Zdzisław Słowik.

 

Laudacja prof. Mariana Stępnia: