Kowadło Kuźnicy dla Jerzego Treli

Kowadło dla Jerzego Treli

Rada stowarzyszenia Kuźnica przyznaje Jerzemu Treli honorową nagrodę Kowadła w uznaniu:

– jego sztuki wyznaczającej wielkość i rangę polskiego aktorstwa

– jego trwałych osiągnięć pedagoga i animatora szkolnictwa teatralnego

– pięknych cech osobowości – humanisty i obywatela Rzeczypospolitej

– zawsze przyjaznych związków z Kuźnicą.

Tymi słowami Prezes Kuźnicy Hieronim Kubiak otworzył uroczysty wieczór 15 lutego 2010 roku w naszym skoromnym lokalu przy ul. Miodowej.

Laudację wygłosili Jan Guntner i Andrzej Kurz przypominając drogę życiową i dorobek artystyczny Laureata.

Jerzy Trela urodził się w 1942 roku w podkrakowskiej wsi Leńcze, życie nie szczędziło mu kłopotów, wcześnie stracił rodziców, wychowywał się w Domu Dziecka w Krzeszowicach i od małego marzył by mieszkać w Krakowie. Jak sam mówi dał sobie nawet z tego powodu operować wyrostek robaczkowy by pozostać w tym mieście. Tu ukończył Liceum Plastyczne a następnie rozpoczął parcę w Tetrze Ludowym w Nowej Hucie, potem w Teatrze Lalki i Maski „Groteska”. Pod wpływem Zofii Jaremowej – dyrektorki teatru – i kolegów z „Groteski” podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. trelaW czasach studenckich wspólnie z Krzysztofem Jasińskim i innymi założyli Teatr Stu w którym występuje na deskach którego występuje również obecnie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w teatrze „Rozmaitości” (obecnie „Bagatela”), jednak prawdziwą i jedyną Jego miłością stał się Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej z którym jest związany od 1970 roku, czyli od 40 lat i jak mówi będzie tam pracował dokąd siły pozwolą. Nasz Gość zagrał w 140 spektaklach teatru, teatru telewizji i 70 filmach, stworzył wiele niepowtarzalnych kreacji, współpracował z najwybitniejszymi reżyserami m. in. Jerzym Jarockim, Konradem Swinarskim, Andrzejem Wajdą, Krystianem Lupą, Jerzym Grzegorzewskim. Nie sposób w krótkim tekście wymienić wszystkich reżyserów z którymi współpracował i współpracuje do dziś, ani wszystkich ról, które zagrał. Trzeba też wspomnieć o innych Jego pasjach – w latach 1986 – 89 był posłem do Sejmu RP, od 1982 jest wykładowcą krakowskiej PWST, a w latach 1984 – 90 był jej rektorem. Jerzy Trela za swoją pracę zawodową i społeczną odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi (ok. 25) nagrodami i wyróżnieniami. Rada Kuźnicy przyznając mu Kowadło wyraża swoje uznanie dla Jego wybitnej, nieprzeciętnej osobowości i dorobku artystycznego ważnego dla polskiej kultury i polskiego społeczeństwa. Jerzy Trela znalazł się w gronie trzydziestu pięciu laureatów nagrody Kuźnicy wśród takich postaci jak Tadeusz Łomnicki, Andrzej Wajda, Ryszard Kapuściński, Bohdan Suchodolski, Henryk Jabłoński, Adam Schaff, Henryk Markiewicz, a także Jacek Kuroń, Aleksander Małachowski, Jolanta Kwaśniewska, Olga Lipińska i inni. Nasz gość wpisuje się więc w ten plejadę gwiazd pierwszej wielkości. Dziękujemy za przyjęcie naszego wyróżnienia, życzymy zdrowia i jeszcze wielu sukcesów, które będą cieszyć, zmuszać do refleksji, wzruszać i uczyć polskich, a szczególnie krakowskich widzów.

Treść laudacji (Jan Gűntner):