Stowarzyszenie „Kuźnica” i Redakcja „Zdania” pośród sygnatariuszy oświadczenia organizacji społecznych ws. wrogiego przejęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich

Stowarzyszenie „Kuźnica” i Redakcja „Zdania” znajdują się pośród podmiotów, które podpisały oświadczenie organizacji społecznych ws. wrogiego przejęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pełna treść oświadczenia i aktualna lista sygnatariuszy znajduje się na stronie internetowej:

(Adam Bodnar w „Kuźnicy”, Kraków, 16.05.2019 r. / Fot. A. Głuc)