„Kowadło” Stowarzyszenia „Kuźnica” dla Józefa Tejchmy

14. lipca br., w 224. rocznicę wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej i w 86. rocznicę urodzin Józefa Tejchmy , w upalne niedzielne popołudnie zebrała się w murach Klubu Księgarza w samym środku Warszawy, na Rynku Starego Miasta, ponad stuosobowa gromada członków i sympatyków „Kuźnicy” (niezmiennych wyznawców idei wolności, równości i braterstwa) a zarazem przyjaciół Józefa Tejchmy właśnie.

TejchmaJózef Tejchma – jedna z wybitnych postaci swego pokolenia w latach pięćdziesiątych minionego stulecia lider młodzieży wiejskiej i budowniczy, Nowej Huty, od połowy lat sześćdziesiątych członek najwyższych władz partyjnych i państwowych, odpowiedzialny za awans pokolenia młodych rolników i robotników a potem za politykę kulturalną i edukacyjną (jeszcze wcześniej także za rolnictwo), a więc dziedziny, z których Polska Ludowa może być dumna, człowiek od wiejskiego dzieciństwa zagłębiony w kulturze i poznawaniu świata, przyjaciel twórców i ich wolności – otrzymywał Kowadło „Kuźnicy”.

Pochwałę Laureata wygłosił Józef Klasa, Kowadło wręczył przewodniczący uroczystości, prezes „Kuźnicy”, Andrzej Kurz.

Po podziękowaniach Józefa Tejchmy i wystąpienia okolicznościowych sale Klubu Księgarza długo rozbrzmiewały przyjacielsko-rodzinnymi rozmowami i śpiewami, animowanymi jak zawsze przez gospodarza Klubu, Jana Rodzenia.

 

Rada Stowarzyszenia „Kuźnica” przyznaje Józefowi Tejchmie Honorową Nagrodę Kowadła w uznaniu Jego:

♠ dziesięcioleci działalności na rzecz awansu kulturowego młodzieży wiejskiej i robotniczej
♠ światłego kierowania polską polityką kulturalną i skutecznego angażowania w sprawę wolności twórców
♠ wierności ideom i wartościom postępu, demokracji i socjalizmu

[Laudacja – Józef Klasa – następna strona + tekst przemówienia Józefa Tejchmy]