List gratulacyjny dla Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego od władz „Kuźnicy”

W dniu 8 listopada b.r. prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” Paweł Sękowski wspólnie z prezesem-seniorem „Kuźnicy” Andrzejem Kurzem przesłali list gratulacyjny dla Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, w związku z Jego zwycięstwem w ostatnich wyborach samorządowych w Krakowie.

Poniżej znajduje się pełna treść przesłanego listu gratulacyjnego:

 

Kraków, 8 listopada 2018 r.

                                                                             Wielce Szanowny Pan

                                                                           Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

                                                                          Prezydent Miasta Krakowa

 

Wielce Szanowny i Drogi nam Panie Profesorze,

 

Pragniemy wyrazić naszą wielką radość związaną z wyborem Pana Profesora po raz piąty w głosowaniu powszechnym na urząd prezydenta naszego miasta.

Wiemy ile zawdzięcza Kraków i jego społeczność Pana światłemu i godnemu kierownictwu i ilu jeszcze dobrych inicjatyw możemy się spodziewać.

Proszę przyjąć nasze zapewnienie, że Stowarzyszenie „Kuźnica” jest gotowe wspierać Pana Prezydenta we wszelkich inicjatywach, w których nasz udział uzna Pan za pożyteczny.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i przyjaźni,

 

Prezes- Senior                                             Prezes Stowarzyszenia „Kuźnica”

Andrzej Kurz                                                        Paweł Sękowski

 

 

.