List Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do Uczestników Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Kuźnica” 23 października 2021

W dniu 21 października b.r. Prezydent RP w latach 1995-2005 Aleksander Kwaśniewski, Honorowy Członek „Kuźnicy” skierował list do Uczestników Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Kuźnica”. List został odczytany przez przewodniczącego obradom Walnego Zebrania Członków „Kuźnicy” wiceprezesa Rafała Skąpskiego w dniu walnego zebrania, tj. w sobotę 23 października b.r.

Poniżej publikujemy pełną treść listu: