Majowa sesja Kuźnicy 2016

Stowarzyszenie „Kuźnica” zaprasza do udziału w sympozjum nt. „Między Niemcami i Rosją (Polska racja stanu w Europie – w XX w.)”, które odbędzie się 21 maja br, w godz. od 10.30 – 15.30 w Muzeum Historycznym m. Krakowa, w sali Fontany, Rynek Główny 35, Ip.

Patronat nad spotkaniem objął Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005.

Program:

10.30– 13.00

Prezes Andrzej Kurz – otwarcie i wprowadzenie do dyskusji

Premier Włodzimierz Cimoszewicz – o polskiej racji stanu z perspektywy byłego Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych

Prof. Bronisław Łagowski – „Racja stanu a ideologia dominująca III RP”

Prof. Andrzej Romanowski – „Polska polityka wschodnia ostatnich lat”

Prof. Ryszard Zaradny – „Ziemie Zachodnie jako polska racja stanu”

13.00 – 13.30 – przerwa na poczęstunek

13.30 – 15.30 – dyskusja i podsumowanie obrad