Marian Turski z nagrodą „Kowadła”

Ogłaszamy za „Polityką

marianturski„Ogłaszamy z dumą – Marian Turski, kierownik działu historycznego POLITYKI, został laureatem Honorowej Nagrody Kowadła, przyznawanej przez Radę Stowarzyszenia „Kuźnica” już od niespełna czterech dekad. Jak czytamy w uzasadnieniu, nagrodę Turski otrzymał w uznaniu „jego pięknej drogi życiowej, zawsze szlachetnych na niej wyborów, myślenia o wspólnocie z innymi i odwagi w sytuacjach największego zagrożenia”, „dorobku w budowaniu świadomości historycznej Polaków i Żydów, rozbudzaniu wiedzy i twórczości naukowej w dziedzinie historii” oraz „wierności wartościom lewicy i przyjaźniom, które stworzyły podstawy programowe tygodnika »Polityka« – przewodnika Polaków w drodze do Europy, nowoczesności i pluralizmu”.

Honorową Nagrodę Kowadła ustanowiono w 1976 roku. Środowisko Kuźnicy, zrzeszające lewicowych intelektualistów, artystów i polityków, nagradza przede wszystkim „dzieła, czyny i postawy”. Wyróżnia tych, którzy wykazują się na polu społecznym, naukowym i kulturalnym, przestrzegają zasad etycznych i pretendują do miana autorytetu. W ostatnich latach Kowadłem uhonorowano m.in. profesorów Zygmunta Baumana, Magdalenę Środę, Janusza Tazbira i Henryka Markiewicza.

Nagrodę Marian Turski odbierze 27 marca w Krakowie. Uroczystość poprowadzi prof. Hieronim Kubiak, laudację wygłosi Andrzej Kurz.”