Nagroda Kowadła dla dwumiesięcznika Res Humana oraz red. Zdzisława Słowika

Dwumiesięcznik Towarzystwa Kultury Świeckiej „Res Humana” został laureatem Kowadła – honorowej nagrody przyznawanej przez Kuźnicę.
Z rąk prezesa, prof. Hieronima Kubiaka, Kowadło odebrał redaktor naczelny pisma dr Zdzisław Słowik, który został wyróżniony za długoletnią działalność dziennikarską i edytorską, a także za wydany ostatnio tom wywiadów z najwybitniejszymi myślicielami współczesnej Polski.

reshumana1_smallDwumiesięcznik, którego setny numer wkrótce znajdzie się w sprzedaży, wychodzi od 1991 roku, promuje wartości humanistyczne i najszerzej rozumianą tolerancję światopoglądową, stojąc na gruncie racjonalizmu i kultury świeckiej.

Na jego łamach wypowiadają się osobistości tak znane i cenione jak Aleksander Kwaśniewski, Władysław Bartoszewski, Kazimierz Morawski, Andrzej Walicki czy Janusz Reykowski, stale współpracują m.in. prezes TKŚ Jerzy J. Wiatr, Maria Szyszkowska, Lech M. Nijakowski, Władysław Loranc, Wacław Sadkowski, Zdzisław Cackowski czy Mariusz Agnosiewicz.
W ostatnim numerze pisma zwraca uwagę m.in. bardzo ciekawy i oryginalny tekst prof. Jerzego Ładyki o Leszku Kołakowskim, oraz relacja z frapującej dyskusji na temat współczesnych procesów sekularyzacyjnych w Europie i na świecie, jaka odbyła się ostatnio w Uniwersytecie Warszawskim staraniem Rady Krajowej TKŚ.